Stor razzia mot tolv butiker och massageföretag i Eslövs centrum

På måndagen gjordes en massiv insats i centrala Eslöv. Efter två månaders förberedelser genomförde 28 representanter för Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten, Arbetsförmedlingen och kommunen tillsammans en större razzia. Tolv olika livsmedelsbutiker och massageföretag fick besök då det i flera fall fanns misstankar om illegal och oseriös verksamhet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Initiativet till razzian kom från oss på kommunen. Bland annat har bekymrade privatpersoner hört av sig om misstänkta oegentligheter. Det handlade om sådant som misstankar om försäljning av droger och försäljning av tobak och alkohol till minderåriga, säger Martin Broms, kommunens trygghetssamordnare.

Polisen, Skatteverket, Kronofogdemyndigheten, Arbetsmiljöverket, Räddningstjänsten, Arbetsförmedlingen och kommunen genomförde tillsammans en större razzia i Eslövs centrum.

Dessutom fanns misstankar om ekonomiska oegentligheter och brott mot arbetsmiljölagen och mot miljö-, brand- och säkerhetsföreskrifter.
Vid det gemensamma tillslaget den 22 maj gick polisen samtidigt in i fyra olika verksamheter på ett givet klockslag. Därefter tog myndighetspersonerna över och gick igenom respektive verksamhet utifrån bland annat den ekonomisk situationen, arbetsmiljö och livsmedelshantering.

Tolv företag granskades

På eftermiddagen granskades ytterligare åtta företag.

– Resultatet var skiftande. På samtliga företag hittades något som bedöms som intressant att följa upp. På vissa företag bedöms överträdelserna som allvarligare, medan ett fåtal företag sannolikt endast gjort sig skyldiga till mindre förseelser, säger Martin Broms.

Skattebrott och brister i hygienen

Resultaten ska nu analyseras och följas upp.

– Vi kan inte gå in på detaljer, men det som hittades var bland annat fel i ekonomihanteringen, obetalda skulder, dålig livsmedelshantering och brister i hygienen. Dessutom hittades brister i brandskyddet, som blockerade nödutgångar och att brandutrustning saknas, säger Martin Broms.

Kommunens trygghetssamordnare Martin Broms tog initiativ till den samlade insatsen i Eslövs centrum.

Lyckosam insats

Flera av företagen har nu en tid på sig att vidta åtgärder för att rätta till fel och därmed slippa ytterligare böter.

– Sammanfattningsvis var den här samlade tillsynen mycket lyckosam. En stor vinst när man samlar flera resurser så här är att vi tillsamman har större möjlighet att stävja och förebygga brott. På så sätt gynnar vi de seriösa företagarna och skapar en tryggare miljö i Eslövs centrumkärna, säger Martin Broms.

Dessutom menar han att det kommer att underlätta framtida samarbeten mellan myndigheterna i syfte att stärka säkerheten och tryggheten för medborgarna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window