Stopp i tågtrafiken mellan Malmö och Lund

22 september till och med 1 oktober går inga tåg mellan Malmö och Lund. För Åkarp och Hjärup blir tågstoppet sex dagar längre, till 8 oktober. Ersättningsbussar sätts in men räkna med längre restid och besvärliga dagar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I månadsskiftet september/oktober är det dags för det sista stora tågstoppet i Fyrspårsprojektet. Det färdigbyggda Fyrspåret genom Åkarp och Hjärup kopplas in och öppnas för trafik. Under stoppet öppnas även nya spår mellan Hjärup och Lund, och de östra spåren genom Arlöv.

De ombyggda stationerna i Åkarp och Hjärup, och den andra plattformen på Burlövs station öppnas också efter tågstoppet.

Så påverkas tågtrafiken mellan Malmö och Lund

Inga tåg går mellan Malmö C och Lund C från 22 september till och med 1 oktober. Alla tåg norrifrån stannar och vänder vid Lund C, och alla tåg från söder stannar vid Malmö C. Vissa fjärrtåg och godståg kör via Lommabanan.

Lommabanan är öppen men persontrafiken Malmö C – Kävlinge – Åstorp berörs eftersom en del godstrafik och fjärrtåg flyttas dit från Södra stambanan. Det innebar att Pågatågen endast kör på Lommabanan och Söderåsbanan under rusningstid, morgon och eftermiddag.

Extra långt tågstopp för Åkarp och Hjärup

När tågtrafiken släpps på igen efter stoppet kör tågen på två spår i sex dagar. Det innebär att inga tåg kan stanna i Åkarp och Hjärup. Orsaken är att Trafikverket arbetar vid östra plattformen i Hjärup, vilket gör att den plattformen inte kan öppnas förrän 8 oktober. Tågen går alltså mellan Malmö och Lund men inga persontåg stannar i Åkarp och Hjärup.

Så klarar du tågstoppet – tips från Trafikverket

 • Var uppdaterad
 • All reseinformation finns i Skånetrafikens app och på deras på hemsida, eller hos respektive reseoperatör.
 • Åk med ersättningsbuss
 • Skånetrafiken trafikerar de olika sträckorna med ersättningsbussar men räkna med längre restid. Direktbussar kör mellan Malmö C och Lund C och en busslinje kör in till Arlöv (Burlöv), Åkarp och Hjärup.
 • Tågbussar kör också på sträckan Malmö-Åstorp, dagtid och kvällar, för att ersätta inställda Pågatåg på Lommabanan. Vissa Pågatåg på Skånebanan (Hässleholm-Helsingborg) berörs också av tågstoppet.
 • Jobba hemifrån
 • Att inte resa alls kan vara en bra idé. Då påverkas du inte av tågstoppen, och om fler arbetar hemifrån blir det en mindre belastning på ersättningstrafiken och vägnätet.
 • Ta cykeln
 • I Skåne är det nära till det mesta och cykelvägnätet är väl utbyggt mellan Malmö och Lund. Tänk på att du inte kan ta med cykel på ersättningsbussarna.
 • Samåk i bil
 • Eftersom det blir mer trafik på vägarna under tågstoppet rekommenderar vi att samåka i bil för att minska risken för köer på de mest trafikerade vägarna.
 • Undvik rusningstrafiken
 • I den mån det går – res på tider då det normalt är färre personer som pendlar för att minska belastningen på ersättningstrafiken.
 • Fyrspårets tågstopp sammanfaller även med ett banarbete på Västkustbanan mellan Ängelholm och Maria i norra Helsingborg. Mellan 25 september och 1 oktober är det extra besvärligt om du ska resa norr om Helsingborg. Kolla din resa i Skånetrafikens app.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window