Stopp i tågtrafiken mellan Eslöv och Helsingborg 31 aug–1 nov

Mellan 31 augusti och 1 november ersätts tågen mellan Eslöv och Helsingborg av bussar. Trafikverket byter ut spår och växlar under perioden för att minska störningar och öka tågens punktlighet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Pågatågen mellan Helsingborg och Eslöv ersätts av bussar från 31 augusti till 1 november. Bussar ersätter inställda tåg via samtliga mellanstationer. Tänk på att bussarna tar längre tid än tågen, så var ute i god tid. Tidtabeller och information kring busstrafiken hittar du i Skånetrafikens app eller på skanetrafiken.se.

Så påverkas du som går, cyklar eller kör

Mellan 31 augusti och 1 november renoverar Trafikverket även plankorsningar mellan Ramlösa och Eslöv för att höja standarden. Du som går, cyklar eller passerar över järnvägen med fordon leds om till en annan väg via skyltar under arbetsperioden.

Så påverkas du som bor nära

Du som bor utmed banan kan uppleva att det är lite bullrigt och stökigt emellanåt. Trafikverket strävar efter att ha så liten påverkan som möjligt på ditt vardagsliv. Trafikverkets entreprenörer kommer att hålla sig inom utpekade riktvärden för bullernivåer.

Tågstopp på fler sträckor under hösten

Trafikverket rustar upp och bygger ut på flera sträckor för att fler ska kunna resa med tåg i framtiden. Det kommer att märkas extra mycket under hösten i syd – och nordvästra Skåne när tågtrafiken behöver stoppas vid olika tillfällen. Tänk på att det blir lite krångligare och tar längre tid att resa under tågstoppen.

Tågstopp mellan Malmö och Lund 22–28 aug: Tågtrafiken mellan Malmö och Lund ställs in under en vecka för att kunna bygga ut från två till fyra spår på sträckan.

Tågstopp mellan Helsingborg och Ramlösa 9–22 nov: Tågtrafiken mellan Helsingborg och Ramlösa ställs in för att byta kontaktledningar. Mer information om det här tågstoppet ges längre fram.

Tågstopp mellan Helsingborg och Ängelholm 9–22 nov: Tågtrafiken mellan Helsingborg och Ängelholm ställs in för att Trafikverket ska börja bygga ut sträckan Ängelholm-Maria station i norra Helsingborg till dubbelspår. Mer information om det här tågstoppet ges längre fram.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window