Stöd till föreningar med anledning av covid-19

För föreningslivet medför pandemin stora konsekvenser för verksamheten och ekonomin. Därför slipper Eslövs kommuns föreningar att betala hyra för kommunens lokaler och planer i april och maj. Hyr de lokal av andra, får de istället utökat ekonomiskt stöd av kommunen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kultur- och fritidsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige (det är kommunfullmäktige som beslutar om taxor) att besluta om hjälp till kommunens föreningar under april och maj.

Akut stöd behövs

Eftersom behovet av stöd är akut, har kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S) den 3 april tagit ett så kallat ordförandebeslut i avvaktan på kommunfullmäktiges beslut. Beslutet har kommunicerats med övriga partier i kommunstyrelsens arbetsutskott

Idrottsrörelsen är en av våra viktigaste folkrörelser för ungas hälsa och välbefinnande. Många idrottsföreningar har det tufft nu och vi ser att det är nödvändigt med ekonomisk stöttning. Det är viktigt för vårt samhälle att se till att barn och unga har en möjlighet att röra på sig, säger Johan Andersson och Christine Melinder (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Beslutet innebär

  • att de föreningar som hyr planer eller hallar i kommunens lokaler ska slippa betala för detta (så kallad nolltaxa) och att
  • de föreningar som hyr lokaler som inte ägs av kommunen ska få utökat ekonomiskt stöd.

Kostnaderna för detta beräknas till 160 000 kronor för nolltaxa och 375 000 kronor för ekonomiskt stöd till hyra i extern lokal, totalt 535 000 kronor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window