Stjärnmärkning för personcentrerad demensvård

Som första boende i Eslövs kommun har avdelning två på Kärråkra demensboende tilldelats diplomet Stjärnmärkt för genomförd utbildning inom personcentrerad demensvård.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Personal på Kärråkra demensboende
Den stjärnmärkta personalen på Kärråkra demensboende.

Utbildningen tillhandahålls av Svenskt Demenscentrum, som drivs på uppdrag av Socialstyrelsen och målet är att kunna verka för en demensvård utan tvång och begränsning.

Linda Jönsson och Birgitta Wallin på Kärråkra demensboende
Linda Jönsson och Birgitta Wallin på Kärråkra demensboende.

När Birgitta Wallin, enhetschef på Kärråkra demenscentrum i Eslöv, fick vetskap om utbildningen för Stjärnmärkt kände hon direkt att det här var en utbildningsmodell som var ”mitt i prick” för hennes personal.

– Det är på det här sättet vi vill jobba. Att jobba utifrån brukarnas levnadsberättelser med enkla checklistor och att sprida kunskapen om brukarna i hela arbetsgruppen.

Vad är det ni har saknat som denna certifiering ger er?

– Att alla gör på samma sätt och att vi gör det på djupet. Vi pratar så mycket om att vi vet vad levnadsberättelsen gör och att vi jobbar utifrån den. Men, det gör vi inte alls, jag vet inte att den här brukaren har sjungit i kör, spelat piano eller haft kolonilott. Den kunskapen stannar ofta hos kontaktmannen och kanske någon till. Nu har vi tagit samtliga brukares levnadsberättelser och gått igenom dem i hela arbetsgruppen.

Linda Jönsson, specialistundersköterska och utbildad stjärninstruktör, är den som leder och ansvarar för utbildningen internt.

Vad tycker du att stjärnutbildningen har gett?

– Hela gruppen hjälper varandra, tar del av varandras erfarenheter och arbetar efter det och tipsar varandra. Samarbetet har blivit bättre och nu finns det ett helt annat engagemang i gruppen. Det personcentrerade arbetssättet fanns redan, det nya är att vi ska få ner det på papper.

Utbildningsmodellen för Stjärnmärkt innehåller fyra steg:

  • Genomföra webbutbildningarna Demens ABC och Demens ABC plus
  • Fördjupning i demenssjukdomar och symptom samt fallbeskrivningar
  • Introduktion av arbetsredskapet Checklista demens
  • Genomföra webbutbildningen Nollvision – för en demensvård utan tvång och begränsningar.

Nu har samtlig personal på avdelning två på Kärråkra tillägnat sig djupare kunskaper om demenssjukdomar och fått bättre verktyg för att kunna arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet enligt Socialstyrelsens nationella riktlinjer. När minst 80 procent av medarbetarna genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window