Startskott för ombyggnaden av stadsparken

Nu startar ombyggnaden av stadsparken i Eslöv. Första steget är att delar av Bäckavägen och Kyrkogatan stängs av eftersom VA SYD ska lägga nya ledningar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Själva parken kommer att vara öppen ett tag till. Men det som händer nu är att VA SYD lägger nya ledningar och separerar dagvatten och spillvatten, säger Karin Jonsson, projektledare för stadsparken.

Bäckavägen kommer att vara avstängd från Spolegatan och upp till stadsparken. Kyrkogatan stängs av i sträckningen längs parken.

Så här ska stadsparken se ut efter ombyggnaden.
Så här ska stadsparken se ut efter ombyggnaden. Visualiseringen är gjord av WSP.

Vattenhanteringen viktig

Ombyggnaden av stadsparken tar hänsyn till kulturhistoria, tillgänglighet, lekfullhet och belysning.

En del i projektet handlar också om vatten. Stadsparken ska kunna hantera dagvatten och klara av ett skyfall.

Blir damm i mitten

I mitten av parken ska det finnas en nedsänkt oval med en upphöjd damm. Förutom att vara dekorativ ska dammen också fungera i dagvatten- och skyfallsshanteringen. Sittplatser med utsikt över dammen ska finnas längs med häcken.

– Vi hoppas vara klara med hela parken vintern 2023/24, säger Karin Jonsson.

Ny konst och flyttad lekplats

Parken kommer att få tydligare ingångar och de stora häckarna och gamla träden ska bevaras. Det blir även ett staket runt parken.

– Vi kommer att flytta lekplatsen. Det blir även ett nytt konstverk och statyn Ulla, som finns i parken idag, kommer att få en ny placering, säger Karin Jonsson.

Joel Sallius plats saneras

Det kommer inte bli några stora förändringar på Joel Sallius plats. Området är inhägnat sedan tidigare eftersom man hittat föroreningar ytligt i marken. I mars kommer saneringen att påbörjas.

– Entreprenören ska gräva ner till rena massor. Hur djupt det är vet vi inte och vad som sker på platsen beror lite på hur djupt vi måste gräva, säger Karin Jonsson.

Joel Sallius plats räknas som kvartersmark och inte som allmän platsmark, vilket stadsparken är. Därför gör kommunen inte lika stora förändringar där.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window