Stadsparken i Eslöv får pampiga planteringar och en ny lekplats

Stadsparken i centrala Eslöv får ett rejält ansiktslyft med pampiga planteringar och en helt ny lekplats med järnvägstema.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

En inspirationsbild av hur stadsparken och Joel Sallius park kan komma att se ut i framtiden.

– Med detta utvecklar vi en grön lunga mitt i centrala Eslöv. Det ska bli spännande att se projektet förverkligas, säger Bengt Andersson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Historia, tillgänglighet och lek

Beslutet att bygga om stadsparken och Joel Sallius plats har tagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Visionen är att skapa en trygg och tillgänglig stadspark som alla kommuninvånare kan känna sig stolta över.

Ombyggnaden tar hänsyn till kulturhistoria, tillgänglighet, lekfullhet och belysning. En del i projektet handlar också om vatten. Stadsparken ska kunna hantera dagvatten och klara av ett skyfall. Samtidigt som parken byggs om ska VA SYD separera dag- och spillvatten.

– Trevligt att det både blir modernt och att Eslövs historia vävs in genom kopplingen till järnvägen, säger Janet Andersson (S), första vice ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Kan bli verklighet sommaren 2023

Projekteringen – där förslaget planeras i detalj och entreprenör upphandlas – påbörjas nu i vinter. Ombyggnaden är planerad till 2023 och ska preliminärt vara klart sommaren 2023.

I förslaget delas stadsparken in i tre delområden: den mer formella finparken i öster, den mer lekfulla parken i väster och den centrala ovala platsen för möten och umgänge i mitten.

Parken kommer att få tydligare ingångar och de stora häckarna och gamla träden ska bevaras.

Vacker och välkomnande

– Vi vill skapa en vacker och välkomnande park som uppmuntrar till både avkoppling och lek, säger landskapsarkitekt Anna Jerleke.

Den västra delen ska locka till lek och aktivitet. Här kommer en helt ny lekplats med järnvägstema och ett lusthus och konstverk placeras bland grönskan.

I mitten av parken föreslås en nedsänkt oval med en upphöjd damm i mitten. Förutom att vara dekorativ ska dammen också fungera i dagvattenshanteringen. Sittplatser med utsikt över dammen placeras längs häcken.

Pampiga planeringar

Närmast Södergatan i den östra delen blir det fokus på planteringar. En pampig perennrabatt kommer att vara i blickfånget från den befintliga fontänens sittplatser.

Joel Sallius plats får endast några mindre förändringar eftersom det är kvartersmark. Här är det fokus på delen närmst entrén till Medborgarhuset och en ny gångväg ska leda upp mot stationen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window