Spara på vattnet i värmen – och förbered dig för kommande stora regn

Det går åt mycket vatten i värmen. Då blir belastningen hög på vattenverk och ledningsnät. Systemet hinner helt enkelt inte skicka ut vatten i samma takt som det används. Just nu är vattenanvändningen extra hög på kvällar och helger och vi behöver alla spara på vattnet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

VA SYD har samlat tips om vad vi bör tänka på för att spara på vattnet:

  • Låt gräsmattan vara. En gräsmatta som torkar ut kommer igen nästa år.
  • Vattna med vattenkanna så hamnar vattnet där det behövs mest. Det går åt 150-350 liter om du har vattenspridaren eller vattenslangen igång i 20 minuter.
  • Vattna tidigt på morgonen när annan vattenanvändning är lägre. Dessutom dunstar inte vattnet bort lika snabbt.
  • Tvätta och diska med fulla maskiner. En halv maskin drar lika mycket vatten som en full.
  • Kom ihåg att dricka vatten i värmen! Fyll gärna en kanna och ställ i kylen så har du kallt och gott vatten utan att behöva spola länge i kranen varje gång.

Förebygg översvämning och minska risken för skador

Efter torra perioder har marken svårare att ta emot vatten, då kan ett plötsligt regn orsaka översvämningar.

Vid kraftiga regn och skyfall kan dessutom våra avloppsledningssystem bli överbelastade, och det finns risk för översvämningar i källare och i liknande utrymmen. Statistiskt har vi både fler och kraftigare regn på sommaren än resten av året.

VA SYD:s tips på hur du kan förebygga översvämningar:

  • Se över din källare och se till att inget fuktkänsligt står direkt på golvet.
  • Kontrollera att fönster och dörrar håller tätt.
  • Installera en avstängningsbar golvbrunn eller bakvattenstopp.
  • Koppla bort dina stuprör från ledningsnätet och led ut vatten i trädgården.
  • Plantera fler träd och undvik att anlägga hårda ytor som inte släpper igenom eller suger upp regn.

Fler tips för en hållbar vattenanvändning

Fler tips för att förebygga översvämning

Var kommer ditt dricksvatten ifrån?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window