Solceller installeras på Carl Engström-skolans tak

En del av Carl Engström-skolans tak har täckts med solceller. Tack vare det bidrar kommunen till en ökad lokal produktion av förnybar energi.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunen tittar löpande på möjligheten att installera solceller på kommunens fastigheter. I den första undersökningen bedömdes en handfull tak som lämpliga och först ut är alltså Carl Engström-skolan.

– Det är en klimatåtgärd och samtidigt får vi kontroll över våra kostnader. I kommunen arbetar vi på olika sätt för att minska och effektivisera vår energianvändning. Vi har ett mål att produktionen av förnybar energi ska öka i kommunen, säger Liselott Magnusson, avdelningschef för fastighetsförvaltning på Eslövs kommun.

Bidrag från Länsstyrelsen

Eslövs kommun får 577 000 kronor av Länsstyrelsen för att installera solceller på Carl Engström-skolan. Solcellsanläggningen beräknas årligen producera runt 230 MWh (megawattimmar).

Det är el som kommer att användas av gymnasieskolan och vuxenutbildningen istället för konventionellt inköpt el.

Solcellerna är tillverkade i Spanien och har därmed inte fraktats lika långt som normalt eftersom de flesta solcellsproducenterna befinner sig utanför Europa.

Närproducerade solceller

Arbetet med att installera anläggningen utförs av Solvio AB. Solcellerna som används är tillverkade i Spanien och har därmed inte fraktats lika långt som normalt då de flesta solcellsproducenterna befinner sig utanför Europa.

Det gör att anläggningen får en mindre miljöpåverkan.

Tanken var att elever på Carl Engströmgymnasiets el- och energiprogram skulle delta i arbetet, men på grund av coronapandemin har det fått ställas in.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window