Södergatan öppnas för bilar från Bryggaregatan

Den bit av Södergatan som går förbi Stora torg öppnas för enkelriktad fordonstrafik mellan vissa tider. Från oktober till mars kommer gatan vara öppen för trafik från Bryggaregatan till Västergatan dygnet runt. Från april till september kommer bilar kunna köra på gatan mellan klocka 6 och 12, måndag till fredag.

– Syftet är att se om det blir positiv effekt på handeln eftersom  det har blivit svårare att komma in i centrum nu när Kanalgatan byggs om. Prövar vi inte, vet vi inte, säger Bengt Andersson (M), ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden.

Tjänstepersonerna på Miljö och Samhällsbyggnad har tidigare fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för att öppna för enkelriktad fordonstrafik på Södergatan, mellan Bryggaregatan och Västergatan.

Stängdes för biltrafik när torget byggdes om

I samband med att Stora torg byggdes om stängdes gatan för fordonstrafik. Fokus har legat på att gatan ska vara säker för gående och cyklister. Även bussar och varutransporter har kört och stannat längs med gatan.

Utredningen av gatans användning med tre alternativ har nu presenterats för nämnden. Beslutet blir det tredje alternativet i utredningen med vissa tillägg. Det är den styrande majoriteten, som består av Socialdemokrater, Moderater och Liberaler, som har beslutat att öppna gatan med vissa restriktioner.

Helt öppen under vinterhalvåret

Det innebär att under vinterhalvåret öppnas gatan för enkelriktad trafik från Bryggaregatan till Västergatan dygnet runt.

Under vår och sommar är gatan öppen för bilar mellan klockan 6 och 12, måndag till fredag. Enligt beslutet ska gatan stängd under helger och vid speciella evenemang från april till september.

Det innebär att det under vissa tider går att köra in på Södergatan från Bryggaregatan till Västergatan.

Ska öppna så fort som möjligt

Tanken är att öppningen ska ske redan under sommaren för att sedan utvärderas under mars nästa år.

– Det måste börja gälla så fort som möjligt så att vi kan göra en utvärdering till våren. Men samtidigt måste det till bland annat skyltar och föreskrifter, säger Bengt Andersson.

Tre alternativ presenterades

Det ena alternativet i utredningen var att låta det vara som det är idag, alltså att biltrafik inte är tillåten på gatan. Det andra alternativet var att låta trafiken komma norrifrån men att bygga hinder mellan gångbanan och körbanan.

Försöket med att öppna gatan för enkelriktad trafik har inget slutdatum i nuläget.

Nämnden var inte enig

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkade på att inga förändringar görs och Sverigedemokraterna ville se att gatan öppnas utan begränsningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window