Smittan skenar i Skåne – stanna hemma och testa dig om någon i hushållet är sjuk

Skåne är nu en av de regioner där covid-19 ökar mest. Förra veckan konstaterades över 1 000 nya fall. – Blir du sjuk – stanna hemma. Det är inte okej att gå till jobb, fritidsaktivitet eller något annat med sjukdom i kroppen. Nu är det allvar, säger smittskyddsläkare Eva Melander i Region Skåne.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ökningen gäller i alla åldersgrupper upp till 59 år. Hos de äldre är antalet smittade väldigt få.

Allt fler skåningar blir så sjuka i covid-19 att de behöver sjukhusvård.

– Skånes kurva över antal inlagda patienter har ökat mer och är nu högre per invånare än exempelvis Stockholm och Västra Götaland. Det är oroväckande och en viktig signal till oss alla. Vi har beredskap att öppna fler intensivvårdsplatser. Men vårdens uthållighet har en gräns, vår personal är väldigt trött, säger Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne.

Lägesbild för covid-19 i Skåne 

Viktigt att du vaccinerar dig

Det viktigaste som varje enskild skåning kan göra för att dämpa smittspridningen är att vaccinera sig. Just nu erbjuds vaccination mot covid-19 dos 1 och 2 till alla som är 12 år och äldre.

Alla över 18 år kommer att erbjudas en tredje dos vaccin efter hand som det finns kapacitet.

Sedan en tid tillbaka erbjuds den tredje dosen till personer boende på särskilt boende, personer med hemsjukvård eller hemtjänst, kommunal vård- och omsorgspersonal samt personer 65 år och äldre.

Smittan ökar – alla måste ta sitt ansvar

Testa dig direkt vid symtom

Alla som delar hushåll med en person som har covid-19 ska stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19. Det gäller både vaccinerade och ovaccinerade och oavsett om man har symtom eller inte.

Den som har symtom rekommenderas att testa sig direkt. Den som inte har symtom testar sig istället fem dagar efter det att personen i hushållet som testat positivt tog sitt prov.

Barn som ännu inte börjat förskoleklass behöver inte testa sig, men ska stanna hemma.

Den som inte får symtom och har fått ett negativt provsvar kan gå tillbaka till sina dagliga aktiviteter sju dagar efter det att personen hushållet testat positivt.

Personer som har haft konstaterad covid-19 under de senaste sex månaderna är undantagna från rekommendationen att stanna hemma och testa sig om någon i deras hushåll testar positivt.

Förhållningsregler till dig som bor med en person som har covid-19

Sammankomster med och utan vaccinationsbevis

Från 1 december gäller speciella regler vid allmänna sammankomster.

Arrangemang inomhus med fler än 100 deltagare som inte använder vaccinationsbevis måste vidta särskilda smittskyddsåtgärder. Dessa är inte nödvändiga om vaccinationsbevis används, men arrangören måste ha en skriftlig rutin för hur bevisen kontrolleras.

Förslag på åtgärder mot covid-19 vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window