Slut på bevattningsförbudet i Billinge och Stockamöllan

Från och med den 18 januari gäller inte längre bevattningsförbudet i Billinge och Stockamöllan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vattennivån är äntligen stabil i de brunnar som förser orterna med vatten. Det är dock viktigt att komma ihåg att nivåerna i marken fortfarande är lägre än vad de borde vara vid den här årstiden.

VA SYD har skickat ut sms till berörda kunder om det hävda bevattningsförbudet.

Infördes i juli

Bevattningsförbudet infördes i juli 2018 och under hösten har VA SYD kört med tankbil flera gånger i veckan för att fylla på vattenreservoaren i Billinge. Tack vare regn och snö har vattennivåerna stigit i brunnen. Dessutom har VA SYD hittat och lagat en läcka på ledningsnätet i Billinge som har bidragit till att återhämtningen tog tid.

Det har varit till stor hjälp att kunderna i Billinge och Stockamöllan har haft en stabil och klok vattenförbrukning ända sedan sommaren.

Att tänka på när sommaren närmar sig

Den torra sommaren 2018 kan mycket väl upprepas i år igen. När många människor vattnar gräsmattor, använder högtryckstvätt och fyller sina pooler går vattnet åt snabbare än det hinner produceras nytt. VA SYD:s uppmaning till alla kunder, oavsett var man bor, är att använda vattnet klokt och inte slösa på dricksvattnet.

Ny dricksvattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge

VA SYD fortsätter arbetet med att bygga en ny vattenledning mellan Stehag, Stockamöllan och Billinge. Med den nya ledningen kopplas orterna ihop med det stora ledningsnätet från Bolmen och Vombsjön och är inte längre beroende av grundvatten från lokala brunnar. Ledningen beräknas bli klar 2020.

Ny dricksvattenledning till Billinge och Stockamöllan

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window