Skolstart för Eslövs barn och ungdomar 18 augusti

Välkommen till Eslövs kommuns skolor! Vi ser fram emot en ny, händelserik termin tillsammans med dig och dina kompisar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Du som  ska börja i förskoleklass, grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet eller gymnasiesärskolan i Eslövs kommun startar höstterminen onsdagen den 18 augusti.

Tiderna för skolstart skickas hem till dig från respektive skola.

Anpassning till pandemin

Corona är fortfarande lika aktuellt som innan sommaren och vi följer hela tiden Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

I enlighet med dessa rekommendationer kommer alla elever att börja höstterminen på plats i skolan.

Vi är glada att vi kan komma igång fullt ut med närundervisning på plats i skolorna från och med skolstart. Skolan är en viktig plats för våra barn och ungdomar. Dels för att ge eleverna den utbildning de har rätt till och ett sammanhang som leder till välmående, och för att alla vårdnadshavare ska kunna gå till sina arbeten, säger Kerstin Melén-Gyllensten, förvaltningschef på Barn och Utbildning.

Eslövs kommun har sedan pandemins utbrott ett väl fungerande samarbete med övriga kommuner och regionens smittskyddsenhet. Varje skola gör även anpassningar för att undvika trängsel, så som varje skola gjort under hela pandemin.

Rutiner kring fritidshem och föräldramöten

Det är fortsatt viktigt att du som förälder följer skolans instruktioner vid lämning och hämtning på fritidshem, förskola och skola. Det är också viktigt att lämna in ditt barns tillsynstider i god tid så att personalen kan planera verksamheten på bästa sätt.

Föräldramöten och enskilda samtal kommer även under hösten att behöva anpassas utifrån rådande situation.

Alla som vistas i skolmiljön behöver komma ihåg att det personliga ansvaret kvarstår oavsett nivå på smittspridning, och att man ska stanna hemma även vid milda symtom på covid-19.

Mer information om covid-19 med anledning av skolstart kan du läsa på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Varmt välkommen till ett nytt läsår!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window