Skolor rekommenderas att avsluta terminen den 18 december

Det allvarliga smittläget i Skåne gör att Region Skånes smittskydd rekommenderar skolorna att avsluta terminen den 18 december. Avsikten är att minska risken för elever och lärare att smittas i skolan och sedan insjukna under jullovet.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Rekommendationen gäller särskilt de högre årskurserna i grundskolan.

Skolor som inte har möjlighet att avsluta terminen den 18 december rekommenderas att bedriva distansundervisning de sista dagarna före jullovet.

I Eslövs kommun avslutas höstterminen fredagen den 18 december vilket är enligt den ursprungliga planeringen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window