Skärpta råd för att bromsa smittspridningen i Skåne

Folkhälsomyndigheten har tillsammans med Region Skånes smittskyddsläkare beslutat att kraftigt skärpa råden i Skåne. Alla behöver undvika butiker och kollektivtrafik och endast umgås med personer som man normalt träffar i vardagen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Skärpningen i Skåne görs för att stoppa den snabba smittspridningen där det genomsnittliga antalet positiva fall per dag mer än fördubblats på bara ett par veckor. Fler patienter vårdas på sjukhus och smitta har kommit in på fler särskilda boenden i skånska kommuner.

– Nu behöver vi dra i nödbromsen för att bryta den här utvecklingen. Det är på allvar nu. Alla måste verkligen hjälpas åt och ta ansvar. Var och en måste följa de skärpta råden för att minska smittspridningen, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander.

Skärpta råd i tre veckor

De skärpta råden för Skåne gäller från och med den 27 oktober och tre veckor framåt. För boende och besökare i Skåne gäller att bidra till att alla kan hålla avstånd och minska trängsel.

 • Alla bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel. Resor som inte går att undvika, till exempel resor till jobb, skola eller vårdbesök, kan alltid genomföras.
 • Alla bör avstå från att vistas i inomhusmiljöer där det är risk för trängsel som till exempel butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Alla avråds från att arrangera eller delta i idrottstävlingar och cuper där många möts och där resor är nödvändiga.
 • Alla bör undvika att umgås med andra personer än dem som man bor med eller träffar varje vecka.
 • Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna och erbjuda digitala alternativ.

Arbetsgivare bör ge förutsättningar och uppmana personal att arbeta hemifrån när det är möjligt. Tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten bör undvikas.

– De skärpta råden är en allvarlig signal som vi måste ta hänsyn till både på jobb och i privatlivet. Samtidigt är det viktigt att vi tar hand om vår hälsa, både socialt och fysiskt. Det gäller nu att hitta balansen mellan att vara försiktig och att än mer noga följa råden om att hålla avstånd, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander.

Publikgränsen på 50 personer kvarstår

Skåne står enat i arbetet med att minska smittspridningen i samhället. Idag har Länsstyrelsen Skåne beslutat att hålla fast vid ett publiktak på 50 personer. Det gäller för alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Skåne. Beslutet är fattat på inrådan av Region Skånes smittskyddsläkare och syftar även det till att bromsa smittspridningen.

– Vi står enade i Skåne. Om alla ställer upp nu och verkligen anstränger sig att hålla avstånd under de kommande tre veckorna så har vi en chans att tillsammans bromsa smittspridningen, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Så påverkas sjukvården

Kraftfulla åtgärder har satts in och nu stärks smittspårningsarbetet ytterligare i Region Skåne. Vården har rutiner för att besök ska kunna genomföras på ett tryggt och säkert sätt. För den som besöker vården är det viktigt att tänka på att man inte ska vistas på sjukhus om man inte behöver.

– Vi kommer göra allt vi kan för att inte på nytt behöva skjuta upp vård och låta patienter vänta ännu längre på besök, behandlingar och operationer. Det handlar till exempel om att vård av patienter med covid-19 i huvudsak sker på våra akutsjukhus så att vi kan hålla igång både mottagningar och operationer på övriga sjukhus. Men för att detta ska fungera krävs det nu att vi alla verkligen hjälps åt och följer råden fullt ut, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Så påverkas kollektivtrafiken

Skånetrafiken arbetar intensivt med att göra resorna trygga. Det handlar om allt från appar där man kan planera sin resa för att undvika avgångar med många ombord till att städa tåg och bussar noga samt att köra extraturer i rusningstid.

– Alla behöver hjälpas åt för att glesa ut kollektivtrafiken de kommande tre veckorna. Detta så att de som verkligen behöver resa med tåg och buss ska kunna göra det på ett säkert sätt. Hålla avstånd. Visa hänsyn och låt andra stiga av innan du stiger på, säger trafikdirektör Linus Eriksson.

Påminnelse om råd till allmänheten

 • Håll avstånd till andra – helst två meter. Undvik större sammankomster, avstå från onödiga resor och undvik rusningstrafik.
 • Tvätta händerna ofta, minst 30 sekunder med tvål och vatten.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Om du får förkylningssymtom – stanna hemma och beställ ett gratis självtest via 1177.se. Om du har covid-19 ska du stanna hemma minst sju dagar, inklusive två symtomfria dagar.
 • De flesta blir lindrigt sjuka och behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Där finns också ett självskattningstest för att bedöma dina symtom. Om du får mycket svårt att andas, ring 112.
 • Sök vård som vanligt om du blir sjuk eller skadar dig. Ring först din vårdcentral eller 1177.
 • Om du råkar ut för ett allvarligt olycksfall eller en plötslig svår sjukdom ska du åka till en akutmottagning. Vid livshotande tillstånd, ring 112.

Fler webbplatser med bra information:

1177.se

Folkhälsomyndigheten

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window