Skånetrafiken säger upp avtal

Skånetrafiken säger upp trafikavtalet med Ringduvetaxi för färdtjänst och sjukresor med omedelbar verkan. Detta kan påverka dig som har färdtjänst och behöver sjukresa.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I nuläget går trafiken utan stora störningar. För dig som redan har en förbokad resa rekommenderar Skånetrafiken att se du ser över möjligheterna att ordna egen transport eller använda den allmänna kollektivtrafiken. Du har även möjlighet att nyttja ledsagare utan extra kostnad.

Skälet till det uppsagda avtalet är att Ringduvetaxis beställningscentral har stora ekonomiska problem och inte längre kan köra enligt avtal. Detta innebär att Skånetrafiken kommer att ha fordonsbrist under en kortare tid. Skånetrafiken gör  en direktupphandling och kommer att kunna tilldela ett nytt trafikavtal om två veckor.

Kontakta kundtjänst Serviceresor om du har några frågor:

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window