Skånetrafiken lägger ner busslinje 3

När Skånetrafiken byter tidtabell i helgen 12-13 december försvinner linje 3, som trafikerar sträckan Stinstorget-Fridasro via Solvägen. Linje 1 och 2 körs från och med måndag med nya elbussar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I samband med att Eslövs kommuns avtal gick ut valde Skånetrafiken att lägga ner linje 3, med hänvisning till för få resenärer på sträckan.

Kommunen har försökt ändra beslutet

Eslövs kommun har under en längre tid försökt ändra beslutet och få Skånetrafiken att behålla linje 3.

Beslutet fattades av kollektivtrafiknämnden i Region Skåne. Förändringen genomförs i den nya tidtabellen som gäller från söndagen den 13 december.

Mer information på Skånetrafikens webbsida

Enligt Skånetrafikens beräkningar kommer resenärer till Specialisthuset och Tåbelunds vårdcentral att få 500–650 meter längre promenad från närmaste hållplats på linje 1 eller 2:

  • Den som tidigare rest till Specialisthuset med linje 3 får från måndag resa med linje 2 till hållplats Kronovägen eller med linje 1 till Kärråkra vårdcentral och gå därifrån.
  • Den som tidigare rest till Tåbelunds vårdcentral med linje 3 får från måndag resa med linje 2 till hållplats Lantmannavägen och går därifrån.

Läs mer om förändringen och sök din resa hos Skånetrafiken

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window