Skånetrafiken inför ny tidtabell 9 december

Från och med den 9 december kan det vara din buss eller ditt tåg som påverkats av Skånetrafikens nya tidtabell.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vissa busslinjer får en annan körväg, hållplatser flyttas eller tas bort och andra läggs till. Nya stationer öppnas och längre tåg sätts in. Målet är att så många skåningar som möjligt ska kunna resa på ett enkelt och hållbart sätt. Därför anpassas och förbättras kollektivtrafiken så att flest möjliga ska få en enklare, rakare och ännu mer hållbar resa.

Vill du vara helt säker på om din resa påverkas kan du söka din resa på Skånetrafikens hemsida eller i appen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window