Skånetrafiken anpassar busstrafiken med anledning av covid-19

Antalet resor med Skånetrafikens bussar har i stort sett halverats de senaste veckorna. Dessutom är antalet sjukskrivna förare högre än normalt. Skånetrafiken meddelar att busstrafiken därför kommer att anpassas från och med onsdag den 2 april.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Skånetrafiken vill inte lägga resurser på kollektivtrafik som inte utnyttjas, samtidigt som resurser behövs inom Region Skånes hälso- och sjukvård.

– När vi anpassar trafiken bevakar vi noga att det inte blir för trångt och är beredda att öka kapaciteten om vi ser en sådan tendens, säger Mikael Rosengren, affärschef Buss på Skånetrafiken.

Börjar gälla 2 april

Redan från den 2 april kommer trafiken i Lund och Hässleholm att gå efter en anpassad tidtabell. Skånetrafiken ser över hela sitt trafikutbud i dialog med sina trafikföretag.

– Där vi ser att det behövs och kan göras utan att det går ut över kvaliteten har vi för avsikt att anpassa trafiken. Men detta göra vi successivt och anpassat efter ort, sträcka och tidpunkt, säger Mikael Rosengren.

Mer information från Skånetrafiken

Se om din resa påverkas i Skånetrafikens app eller på Skånetrafikens webbsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window