Sjukt träd borttaget

Boken i stadsparken utgjorde en säkerhetsrisk.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Enligt en utredning beställd av Eslövs kommun konstaterades det att boken, som tidigare stod i stadsparken i anslutning till lekplatsen, var utsatt för ett allvarligt svampangrepp.

Sannolikheten för att trädet skulle falla bedömdes av en av Sveriges främsta trädexperter som hög. Svampangreppet är det svarta i bilden. Det hade angripit båda stammarna.

Eftersom trädet ansågs vara en fara för allmänheten togs beslutet om att ta ner trädet, trots att det har haft ett stort värde för besökare i parken och på lekplatsen. Säkerheten måste gå först.

Vi utreder nu hur vi på bästa sätt kan ersätta trädet, antingen med ett annat träd eller annan växtlighet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window