Sista chansen att tycka till om Eslöv i SCB:s medborgarenkät

Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är ett sätt att ta reda på hur du som medborgare ser på din kommun. Nu stängs snart enkäten. Missa inte att svara om du är en av de statiskt utvalda som fått den!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Sista dag för att vara säker på att enkäten når SCB om du skickar in den med post är den  31 oktober. Insamlingen av resultat stängs den 5 november kl. 13.00 som också är sista möjligheten att svara om du besvarar enkäten via webben.

Ständiga förbättringar

Undersökningen är ett verktyg i kommunens arbete med ständiga förbättringar. Ju fler som deltar i enkäten, desto bättre och säkrare blir beskrivningen av medborgarnas syn på kommunen.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

I år deltar 111 kommuner och totalt ingår cirka 130 000 personer i urvalet.

Du som är utvald kan svara antingen på papper eller online på webben eller via din mobiltelefon. Webbenkäten går även att besvara på engelska, finska och spanska. Pappersenkäten finns även på arabiska.

Glöm inte att delta – dina svar är viktiga!

Läs mer på SCB:s hemsida

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window