Sibbebo förskola tillfälligt stängd till den 19 april

Förskolan Sibbebo i Marieholm hålls tillfälligt stängd på grund av hög frånvaro bland personalen. Förhoppningen är att förskolan ska kunna öppna igen måndagen den 19 april. Beslutet är fattat i samråd med Smittskydd Skåne.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Så många i personalen är frånvarande just nu att det inte går att bedriva ordinarie verksamhet. Skulle personalläget förändras under perioden kan förskolan öppna igen och återgå till att ha öppet helt eller delvis.

Förskola erbjuds under hela perioden för de barn som behöver sådant särskilt stöd i sin utveckling som endast kan erbjudas i förskola.

Även barn som har vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet erbjuds förskola under perioden.

Brådskande beslut

Beslutet har fattats av David Westlund i egenskap av ordförande för barn- och familjenämnden. Det är ett så kallat ordförandebeslut som de högsta politikerna kan fatta om något är så brådskande att det inte går att invänta kommande nämndssammanträde.

Billinge förskola är öppen igen

Tidigare har Billinge förskola varit stängd under en period av samma skäl, hög frånvaro bland personalen. Den verksamheten är igång igen sedan den 2 april.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window