Seniorer får digital hjälp av unga feriearbetare

Vid tre tillfällen har mötesplats Karidal haft internetkafé för seniorer där några av kommunens feriearbetare guidat rätt i den digitala djungeln.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Internetcafé – öppet för alla! är en av aktiviteterna som mötesplats Karidal dragit igång för att öka den digitala inkluderingen bland seniorer. I den äldre generationen finns en stor andel som befinner sig i ett digitalt utanförskap.

Hjälp med bland annat appar

Internetcaféet – öppet för alla! har hållits vid tre tillfällen på mötesplats Karidal i samarbete med Kultur och Fritid och fyra feriearbetare. Här har deltagarna. som bestått av sju till nio seniorer, fått hjälp med att bland annat lägga till och ta bort appar, hantera bilder, frigöra utrymme, lära sig hur mejl fungerar och hur man kan kommunicera digitalt via exempelvis Skype.

– De har sådant tålamod! Det är en prövning, ja, både för mig och för dem, säger en av seniorerna som var med.

Givande även för feriearbetarna

Feriearbetarna själva upplevde att det varit roligt att kunna hjälpa de äldre så att de klarar det grundläggande. Feriearbetarna berättar att kunskapsnivån när det gäller det digitala varierade inom gruppen och att fler liknande träffar hade varit bra för seniorerna.

– Det var roligt att prata med dem, man såg i deras ögon att de var glada att få hjälp med enkla saker, säger en av feriearbetarna.

Fler aktiviteter på gång

En annan kommande digital aktivitet i samverkan med Kultur och Fritid är Digihjälpen – drop in, där medborgare har möjlighet att en gång i månaden, från och med september, komma till mötesplats Karidal och få hjälp och stöd med det digitala.

Under våren har Studiefrämjandet bedrivit studiecirkeln Dator och mobilkunskap – för dig som är ny i Sverige. Studiecirkeln vänder sig till personer 18–64 år. I september startar en ny grupp på Karidal.

– Vi kommer också att starta studiecirkeln Internetcafé för seniorer tillsammans med ABF. Då kommer vi ha två grupper i gång samtidigt, också med start i september. I de fall deltagarna inte har egen utrustning finns möjlighet att låna Ipads av mötesplats Karidal, berättar Therese Ingby, hälsopedagog.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window