Samarbete ger förnyad energi i Eslöv

Fredagen den 5 oktober invigs den nya uppgraderingsanläggningen för biogas på Ellinge avloppsreningsverk. Bakom anläggningen ligger ett unikt samarbete mellan VA SYD, E.ON, Orkla Foods Sverige och Eslövs kommun.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

På Ellinge avloppsreningsverk blir avloppsvatten från Eslöv tillsammans med processvatten och organiskt avfall från Orklas anläggning till rågas. E.ON driver biogasanläggningen som förädlar rågasen till biogas med fordonskvalitet. Därefter går biogasen ut i gasnätet för Eslövsborna och kretsloppet är därmed slutet.

Eslöv är pionär

För ett hållbart samhälle är kretsloppsloppstänk och återanvändning av energi en viktig grundbult och Eslövs kommun har varit en av pionjärerna när det gäller biogas för att driva kommunens bilar. Den uppgraderade anläggningen i Ellinge kommer nu att kunna leverera biogas i hela Eslöv och kopplas på det nät som redan finns i kommunen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window