Så här ska Föreningstorget se ut

83 bostadsrätter, en seniordel med 32 lägenheter, stor gemensam takterrass, gård med odlingsmöjligheter, solceller på taket och möjlighet att boka lådcyklar. I bottenplan lokaler för butiker och matställen. Så ser det vinnande förslaget till Föreningstorget i Eslövs centrum ut.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

På taket blir det terrass, odlingar och växthus
På taket blir det terrass, odlingar och växthus. Illustration: Möllers Arkitekter

– Vi vill skapa en öppen och ljus byggnad där utemiljön är lika viktig som bostäderna. Samtidigt binder vårt vinnande förslag ihop Eslövs centrum där hela området kring Föreningstorget och Stora torg ska kännas som en välkomnande och tilltalande mötesplats, säger Per Sandberg, projektutvecklare för GBJ Bostadsutveckling AB som vunnit Eslövs kommuns markanvisningstävling i samarbete med Möllers Arkitekter.

Föreningstorget ska utformas så att bostadsdelens utemiljö går ihop med torget och skapar en öppen och inbjudande plats.

80 nya bostadsrätter och 32 seniorlägenheter blir det på Föreningstorget
80 nya bostadsrätter och 32 seniorlägenheter blir det på Föreningstorget.

Parkering under hela kvarteret

Under hela kvarteret blir det ett underjordiskt parkeringshus med gott om plats för både cyklar och över 70 bilar.

– Hållbarhetsperspektivet är viktigt och går igen såväl i den gröna miljön, som val av byggnadsmaterial, solceller, växthus på taket och att vi underlättar för att använda cyklar som transportmedel, säger arkitekterna Pontus Möller och Ilyas Awadh.

23 425 000 kronor betalar den vinnande entreprenören för markanvisningen.

Tio olika bidrag

Tio olika företag från hela landet lämnade in bidrag till den markanvisningstävling Eslövs kommun utlyste i början av året. Tävlingen gäller hela det nya kvarteret för bostäder och centrumverksamhet på Föreningstorget.

Fem av förslagen gick vidare och valdes ut att lämna in färdiga tävlingsbidrag.

En jury bestående av kommunens tillväxtchef Åsa Simonsson, kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson, ledamoten i kommunstyrelsens arbetsutskott Madeleine Atlas, landskapsarkitekt Helene Nordin, planarkitekt Torsten Helander och hållbarhetssamordnare Åse Dannestam valde enhälligt ut bidraget från GBJ Bostadsutveckling som vinnare. Ett förslag som även kommunstyrelsens arbetsutskott sagt ja till.

Arkitekterna Ilyas Awash och Pontus Möller, Per Sandberg GBJ Bygg, Åsa Simonsson, tillväxtchef, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförnde, Madeleine Atlas, ledamot KSAU och nämndsordförande Bengt Andersson.
Arkitekterna Ilyas Awash och Pontus Möller, Per Sandberg GBJ Bostadsutveckling, Åsa Simonsson, tillväxtchef, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Madeleine Atlas, ledamot KSAU och nämndsordförande Bengt Andersson.

Enhälligt val av juryn

Så här lyder juryns motivering:.

Ett spännande förslag som har en tilltalande helhet. Förslaget, som öppnar sig fint mot torget med sitt semioffentliga rum, har möjlighet att skapa en livfull mötesplats såväl som att erbjuda lugnare gemensamhetsytor för de boende. Dess variation kommer attrahera en blandning av människor i olika åldrar. Det hållbara boendet är tydligt med bland annat solceller, gröna lösningar och fokus på cykelanvändning genom lådcykelpool, rikligt med cykelplatser och gemensam fixarplats.

Nu ska först ett markanvisningsavtal tecknas och bygglov sökas.

– Vi hoppas att själva bygget ska kunna starta så snart som möjligt. Realistiskt sett kommer det att kunna ske inom två till tre år, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson.

GBJ Bostadsutveckling AB är baserat i Växjö och Möllers Arkitekter i Ängelholm.

Föreningstorget som det ser ut i dag
Föreningstorget som det ser ut i dag. Foto: Susanne Hultman

Läs mer om markanvisningstävlingen på Föreningstorget här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window