Så arbetar Eslövs krisledningsorganisation

I  två månader har Eslövs kommun satt in extra insatser för att möta den pandemi som härjar i hela världen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Flera gånger i veckan träffas den centrala krisledningen som leds av kommundirektör Eva Hallberg. I denna ingår bland annat samtliga förvaltningschefer, beredskapssamordnarna och kommunikationschefen.

Alla verksamheter jobbar med krisen

En speciell krisstab med representanter för alla kommunens verksamheter aktiverades redan den 3 februari.

Dagliga rapporter tas fram

Krisstaben kartlägger dagligen läget för Eslövs kommun, hur bemanningen ser ut i samtliga verksamheter och hur många förskolebarn och elever som är frånvarande.

Ett tungt arbete vilar på många våra medarbetare som verkligen sliter för att ge våra medborgare den bästa vården, omsorgen, undervisningen och servicen även under den rådande pandemin. Trots att sjuktalen har ökat och det finns en oro och osäkerhet inför framtiden, lyckas våra medarbetare ändå driva verksamheten och göra det bästa för Eslövs medborgare. Vi är fulla av beundran och tacksamhet över all den omsorg, kompetens och engagemang som våra medarbetare visar, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande och Eva Hallberg, kommundirektör.

Samordnar med myndigheter

Krisstaben fångar också upp frågor från allmänheten och kommunens verksamheter och har kontakt med olika myndigheter, såsom Region Skåne (sjukvård på sjukhus och vårdcentraler), Länsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Stabschefen och beredskapssamordnare står i ständig kontakt med kommundirektören.

Runt om i organisationen pågår också ett stort erfarenhetsutbyte med olika myndigheter och aktörer.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window