Risken för bortkoppling av el sänks till låg

Svenska Kraftnät sänker nu ner risken för bortkoppling av elen från reell till låg. Samtidigt poängteras att vi behöver fortsätta att vara sparsamma med att använda el. Skulle förutsättningarna ändras kan även riskbedömningen komma att ändras.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Bakom vår nya bedömning har vi dels en förbättrad energisituation i norra Europa, dels en stadigvarande minskad elförbrukning under höglasttimmarna, säger Pontus de Maré, driftchef på Svenska Kraftnät.

Kan ändras igen

Han förklarar att ändringen från reell till låg utgår från att en stabil elproduktion och stamnätsdrift fortsätter. Skulle förutsättningarna ändras kan bedömning komma att ändras.

Som alltid påverkas risken av oförutsedda händelser eller hur kallt det blir under resten av vintern. Beräkningen görs utifrån en basnivå med en normal vintertemperatur.

Höga elpriser i Sverige

Sverige har sedan tidigt i höstas haft ett ansträngt läge med emellanåt mycket höga elpriser.

Det europeiska, och det svenska, energisystemet är påverkat av en rad faktorer. Främst av en minskad leverans av naturgas från Ryssland till Europa och till viss del även av minskade importflöden på el från Ryssland till Baltikum och Finland.

För Sverige har konsekvensen främst blivit höga elpriser.

Milt väder ger positiva effekter

Det för årstiden milda vädret i Europa och Sverige ger lägre elpriser än i november och december förra året.

Till det kommer att omfattande gasleveranser från andra leverantörer än Ryssland har fyllt på gaslagren i Europa i större utsträckning än förväntat.

Bättre läge än i höstas

I kombination med förbättrade nivåer i vattenmagasinen i Norge – och en minskad elförbrukning i Sverige och norra Europa – har situationen förbättrats jämfört med läget under hösten 2022.

Läs mer på Svenska Kraftnäts webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window