Resultat polisens trygghetsmätning 2019

Nu har resultatet för 2019 i polisens och kommunernas årliga trygghetsmätning kommit. Det visar ett något förbättrat totalindex för lokalpolisområde Eslövs tre kommuner tillsammans.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vy över Eslövs centrum i kvällsljus
Eslövs centrum i kvällsljus. Foto: Håkan Sandbring

Undersökningsresultatet redovisas i indexsiffror mellan 0 och 6, där 0 indikerar ” närmast obefintligt problem” och 6 indikerar ” alarmerande påtagligt problem”.

En låg siffra är alltså bättre än en hög. Varje delområde i kommunen får ett antal indexsiffror för olika delfrågor. Det finns också ett samlat totalindex för varje kommun samt lokalpolisområdet som helhet.

Sammanfattning av årets resultat för lokalpolisområde Eslöv

Lokalpolisområde Eslöv som helhet har ett något bättre samlat totalindex än i fjol (2,31 i år mot 2,41 i fjol). 81,3 procent har inte varit utsatta för brott alls under året, vilket är en ökning även sett över tid. Oron för att utsättas för brott har minskat, medan känslan av otrygghet har ökat.

Eslöv

Eslövs kommun har en liten ökning av totalresultat. Missbruksproblemen upplevs ha ökat, liksom vissa utomhusstörningar som till exempel bråk och slagsmål. Dock har buskörningar med moped och MC minskat, och närmare 80 procent av de som svarat har inte utsatts för något brott alls under året. Även oron för bostadsinbrott har minskat.

Hörby

Hörby kommuns totalindex minskar för andra året i rad till 2,59. Flertalet in-dex har gått ner och andelen som inte varit utsatta för något brott alls har ökat till 82,5 procent. Siffrorna för otrygghet är dock fortfarande mycket höga, framför allt i Hörby Centrum. De svarande upplever att det finns problem med bland annat bråk, missbruk och skadegörelse.

Höör

Höör har flest gröna siffror av de tre kommunerna och totalindexet har förbätt-rats till 1,81. Drygt 83 procent har inte utsatts för brott, vilket är en tydlig för-bättring. Oron för bostadsinbrott i kommunen som helhet har minskat markant. Trafikproblematiken ligger dock kvar på en hög nivå, trots flera insatser under året av polisen och kommunen. Antalet mätområden i Höör har i år utökats till tre.

Mer detaljerad information

Problembilder, mer detaljer och kommentarer från lokalpolisområdet finns i rapporten Trygghetsmätning 2019 – Lokalpolisområde Eslöv

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window