Remmarlöv föreslås få gatubelysningen tillbaka och byarna får dela på 1 miljon

Remmarlöv får tillbaka sin gatubelysning, byarna får dela på 1 miljon kronor och 300 000 kronor avsätts till ytterligare trygghetsskapande åtgärder i hela kommunen. Det är några förslag som kommunstyrelsen vill genomföra då delårsbokslutet visar att Eslövs kommun har mycket god ekonomi.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Kommunens delårsrapport visar ett överskott på 79,1 miljoner kronor för 2021. När de kommunala bolagen inkluderas beräknas överskottet till 191,4 miljoner kronor.

– Totalt föreslår vi fullmäktige att återföra 8,4 miljoner av överskottet till åtgärder som framför allt gagnar våra medborgare. Det är så klart mycket glädjande att kommunen har så bra ekonomi och även statsbidragen bidrar till det förväntade goda resultatet, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

Belysning i Remmarlöv

800 000 kronor avsätts för att byn Remmarlöv ska få tillbaka sin gatubelysning. Belysningen togs bort tidigare i år då stolpar och armaturer var i alltför dåligt skick sedan ansvaret överlämnats till kommunen av Trafikverket.

Det extra bidraget till byaföreningarna om 1 miljon kronor ska användas till trygghetsskapande åtgärder och försköningar i byarna. Pengarna fördelas utifrån invånarantalet och varje by garanteras minst 30 000 kronor.

Pengar även till vården och tryggheten

I förslaget som kommunfullmäktige tar upp vid sitt sammanträde den 25 oktober finns även 1,5 miljoner kronor till vård- och omsorgsnämnden för utveckling av välfärdsteknologi både för brukare och anställda. 250 000 kronor avsätts för att aktivera och minska ensamhet bland äldre, bland annat genom uppstarten av ny verksamhet på mötesplats Karidal.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får 1,5 miljoner kronor till åtgärder som höjer standarden i kommunens offentliga miljöer utomhus.

800 000 kronor föreslås för att förnya invändigt i Medborgarhuset. Utebaden i Eslöv och Marieholm får 500 000 kronor för att rusta upp sina inventarier.

Julgåva som stöttar näringslivet

En enig kommunstyrelse föreslår också att 1,5 miljoner kronor går till julgåvor till kommunens anställda i form av presentkort som var och en kan använda hos ett antal butiker i kommunen.

– Vi vill gärna uppmärksamma vår personal som gjort ett fantastiskt arbete under det här året som präglats av coronapandemin. Personalen har drabbats på olika sätt, men alla har påverkats. Med presentkorten gynnar vi även vårt lokala näringsliv, säger kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window