Rekord igen för antalet nya företag i Eslövs kommun

2022 var ett bra år för Eslövs näringsliv. Totalt sysselsatte företagen – inklusive Eslövs kommun – 10 924 personer vilket är en ökning med 293 jämfört med året innan. Dessutom slog vi återigen rekord i antalet nystartade företag.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Totalt startades 193 nya företag i kommunen 2022.

Av de 3 731 etablerade företagen i kommunen finns det fyra som har fler än 200 anställda. Störst sett till antalet anställda i privata företag är Orkla, Smurfit Kappa och Saint Gobain.

Lantbruksföretagen är flest

121 företag, bland annat Nordic Sugar i Örtofta, har mellan 20 och 199 medarbetare. Den största andelen, 70 procent eller 2 600 av företagen, är enmansföretag och har inga anställda. Här återfinns bland annat över 700 lantbruksföretag.

Eslövs kommun är kommunens största arbetsgivare och sysselsätter omkring 3 000 personer.

Statistik från SCB och Bolagsverket

Under 2022 gick tio Eslövsföretag i konkurs. Åtta av dem tillhörde byggindustrin.

Siffrorna bygger på statistik från SCB och Bolagsverket.

Läs mer på SCB:s webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window