Region Skånes utvecklingsnämnd på besök i Eslöv

Eslövs kommun har haft besök av Region Skånes utvecklingsnämnds presidium och förvaltningsledning. Samtalen med Eslövs kommunledning handlade bland annat om infrastruktur, kompetensförsörjning till näringslivet och energifrågor. Dessutom diskuterades samverkansformer framåt.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Från vänster syns Fredrik Ottesen, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, Anna Ingers, 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Niclas Nilsson, 1:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Anna Jähnke, ordförande i regionala utvecklingsnämnden, Eva Hallberg, kommundirektör, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande och Richard Gullstrand, tf. utvecklingsdirektör i Region Skåne.

– Det är mycket positivt att regionens utvecklingsnämnd besöker oss kommuner och bjuder in till samtal i viktiga frågor. Personlig kontakt möjliggör ännu bättre samarbete och förståelse för varandras förutsättningar, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingsnämnden träffade kommunledningen

Från Region Skånes utvecklingsnämnd deltog Anna Jähnke, ordförande, Richard Gullstrand, tf. utvecklingsdirektör, Anna Ingers, 2:e vice ordförande och Niclas Nilsson, 1:e vice ordförande.

I Eslöv träffade de Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens 1:a vice ordförande, Fredrik Ottesen, kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, och Eva Hallberg, kommundirektör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window