Rårödsgården får årets miljöpris för sin biogasanläggning

Eslövs miljöpris 2024 går till Rårödsgården som byggt en egen biogasanläggning för att ta hand om gödsel och skapa fossilfri energi för gårdens behov.

Miljöpriset delas varje år gemensamt ut av Eslövs kommun, Skånska Dagbladet och Kraftringen. Privatpersoner, företag, organisationer och föreningar kan nomineras.

Miljöpristagare
Ivar och Kerstin Bengtsson på Rårödsgården är årets miljöpristagare.
Foto: Toomas Laagus/Skånska Dagbladet

Skapar gödsel och energi

Genom att röta gödsel från sin mjölkkobesättning i en egen biogasanläggning producerar Rårödsgården i Stehag både fossilfri energi och bra gödsel till sin verksamhet. Nomineringen för årets pris lyder:

Det behövs mer förnybar energi och fler modiga människor som vågar testa och visa vägen mot ett cirkulärt, fossilfritt samhälle. Kerstin och Ivar Bengtssons satsning på biogasproduktion på den egna gården är viktig inte bara för den miljönytta den gör, de är också viktiga förebilder för andra som vill gå i samma riktning.

Eslövs miljöpris 2024 går till Kerstin och Ivar Bengtsson som med sin biogassatsning bidrar till målet Begränsad klimatpåverkan i Eslöv.

Priset delas ut den 5 juni

Miljöpriset delas ut vid en ceremoni i stadshuset den 5 juni.

Tidigare års pristagare

 • 2022 Nordic Sugar för ångledningen mellan Nordic Sugars sockerfabrik och kraftvärmeverket i Örtofta
 • 2021 Delat mellan Britta Levin, Hultseröds trädgårdar, och Olof Bauer, Holmby
 • 2020 Bostadsrättsföreningen Eslövslantmannen
 • 2019 Camilla Andersson, driver butiken och caféet Gårdshandlaren i Eslöv
 • 2018 William Malmgren och Tord Johannesson
 • 2017 Eslövsbygdens naturskyddsförening
 • 2016 Lantmännen utsäde
 • 2015 HeHo Transport
 • 2014 Nordic Sugar, Örtofta Sockerbruk AB
 • 2013 MERAB
 • 2012 Eslövs biståndscenter
 • 2011 Ekobonden Lisbeth Andersson på Sunnantorps gård

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window