Problem med fiberutbyggnaden i kommunens södra delar

Teleservice, som är en av två aktörer som vann årets upphandling för att bygga fiber på landsbygden, har svårt att komma fram med fiberdragningen. Det handlar om markägare som inte vill upplåta sin mark för grävning, då de anser att tidigare utbyggnad av andra aktörer inte har skötts på bästa sätt. Sträckorna med flest svårigheter är från Revinge till Flyinge och från rondellen i Gårdstånga upp till Eslöv.

För att alla medborgare ska kunna få fiber till ett ”normalpris”, även de som bor långt från grannar i svårgrävd terräng, har kommunfullmäktige beslutat att avsätta fem miljoner kronor årligen 2022–2025 för att täcka alla vita fläckar på landsbygden. Teleservice vann upphandlingen det första året och i år är det GlobalConnect och Teleservice som delar på uppdraget. Fiberutbyggnaden på landsbygden fortsätter i Eslövs kommun.

Har sökt markägare

Teleservice, som bland annat bygger i kommunens södra delar, har sökt samtliga markägare och haft en dialog med några få. De markägare som Teleservice inte har kunnat komma i kontakt med har fått så kallade nyttjanderättsavtal postade flera gånger med en önskan om möte på plats för att diskutera avtalet eller grävningen. Teleservice har också bjudit in till ett kvällsmöte i Flyinge dit samtliga markägare och alla kunder som beställt fiber bjöds in.

Förhoppningen med mötet var att alla berörda skulle få svar på sina frågor och förhoppningsvis få en förståelse för varför det ska grävas för fiber i områdena. Tyvärr var det ingen god uppslutning på mötet.

Vi vädjar verkligen till alla markägare som vi inte fått kontakt med att höra av sig till oss. Det är minst ett 30-tal fastighetsägare i området som inte kommer att kunna erbjudas fiber i vår om vi inte får påskrivna markavtal. Eftersom Telia också stängde ner kopparnätet och ADSL den 31 mars, är det extra angeläget, säger Petra Lestander, vice vd på Teleservice.

Ny grävning behövs

De flesta av de markägare som är negativt inställda är det på grund av den tidigare utbyggnaden, som kommunen inte var inblandad i, och hur arbetet utfördes av dåvarande entreprenörer.

Flera förstår inte heller syftet med att ännu ett bolag ska etablera sig i områdena. Anledningen till att Teleservice nu går in i området är att de bolag som tidigare grävt för fiber där inte längre erbjuder tjänsten. Alltså kan inte de som ångrat sig och nu vill ha fiber eller de som köpt en fastighet utan fibertillgång få möjlighet till en uppkoppling om Teleservice inte kommer åt att gräva för ledningarna.

Ledningsrätt är en sista utväg

Teleservice har nyligen gjort ett nytt utskick till de markägare som inte har svarat på sina nyttjanderättsavtal. Om detta inte fungerar, kommer Teleservice att behöva söka ledningsrätt på alla sträckor som bolaget inte fått godkända av markägare.

Ledningsrätt | Lantmäteriet innebär att ägarna till sådana ledningar som samhället är beroende av för att fungera – el- och vattenledningar, optiska fibrer och fjärrvärmeledningar – och som behöver dras över någon annans mark får rätt att göra det, trots att staten via Lantmäteriet då gör ett intrång i fastighetsägarens äganderätt. Fastighetsägaren har därför rätt till ekonomisk kompensation, vilket självklart också gäller om fastighetsägaren kommer överens direkt med den som behöver gräva. Är parterna inte överens om ersättningsbeloppets storlek, värderar Lantmäteriet intrånget och beslutar om ersättningens storlek.

Nackdelen med ledningsrätt är att markägarna inte längre kommer att kunna ha önskemål om var eller hur grävningen på deras marker ska ske. Detta är någonting som vi vill undvika så långt det går, säger Petra Lestander.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information, är du välkommen att kontakta Teleservice. Kontakta oss | Teleservice Gäller det markavtal kontakta projektledare Lina Dontsios, 0416-58 44 64, gäller det anslutningar kontakta Jonas eller Axel, 0416-58 50 59  .

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window