Positiva resultat för elever på högstadiet och gymnasiet

Eleverna i Eslövs kommun som avslutade årskurs nio i våras nådde högre behörighet till ett yrkesprogram på gymnasiet än genomsnittet i Sverige. Dessutom fick de allra flesta elever som läste ett yrkesprogram på Carl Engströmgymnasiet jobb direkt efter att de tagit studenten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

I juni 2023 avslutade 406 elever årskurs nio i Eslövs kommun.

Av dessa nådde 84,7 procent behörighet till yrkesprogram på gymnasiet, vilket är högre än det nationella genomsnittet på 83,3 procent.

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan.

De flesta får jobb efter studenten

Ett annat positivt resultat för Eslöv gäller eleverna som läste yrkesprogram på Carl Engströmgymnasiet.

89 procent av eleverna som tog studenten sommaren 2023 fick antingen jobb eller gick vidare till studier. Av 111 elever började 81 jobba, och 18 valde att studera vidare.

Toppresultat inom vissa program

Samtliga elever som tog examen inom bygg och anläggning, el och energi samt fordon och transport fick jobb eller började studera.

Yrkesprogrammet med lägst siffra är barn- och fritidsprogrammet, där en av fyra elever varken fick jobb eller fortsatte sina studier.

Resultaten visar att yrkesprogrammen är en viktig väg in till ekonomisk självständighet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window