Positiv prisutveckling på bostäder i Eslöv

De närmaste fyra åren planeras det byggas närmare tusen nya bostäder i Eslöv.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Priserna på villor och bostadsrätter har de senaste tolv månaderna sjunkit i Sverige. I Eslöv fortsätter priserna att stiga, medan priserna i Skåne generellt är oförändrade.

Villapriserna har stigit med 3,2 procent och prisutvecklingen på bostadsrätter har ökat med hela 6,2 procent de senaste 12 månaderna, berättar Adam Sandgren på tillväxtavdelningen i Eslövs kommun.

Eslövs kommun förbereder genom detaljplaneändringar och markanvisningar för en ökad befolkning. De närmaste fyra åren planeras det att byggas närmare 1 000 nya bostäder i Eslöv.

Byggboom

Fastighetsbolaget BA Bygg Fastigheter är i full gång med ombyggnationen av gamla polishuset och 109 nya lägenheter kommer under nästa år att stå klara. I nästa etapp planerar bolaget för ytterligare 200 bostäder mellan polishuset, järnvägen, Smålandsvägen och Norregatan.

I kvarteret Slaktaren, bredvid stadsbiblioteket på Norregatan, bygger Eslövs Bostads AB ett helt kvarter med bostäder och centrumlokaler som beräknas stå klara 2020 och i anslutning till den nya gymnasieskolan planeras det för ytterligare ett hundratal bostäder. Övriga områden som är föremål för detaljplaneändringar är Sallerup och östra Eslöv i anslutning till gamla Spritfabriken.

Markanvisningstävling

I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och inom kort kommer Eslövs kommun att bjuda in till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget.

Tanken är att omvandla torget från en öppen parkeringsyta till en centrumnära stadsdel med bostäder och centrumhandel. Här ska också finnas ett mindre torg som avslutar Kanalgatans stråk från Stadsparken, berättar Patrik Larsson, mark- och exploateringsingenjör.

Markanvisningstävlingen, som vänder sig till byggherrar och exploatörer, beräknas att släppas inom kort.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window