Polisens trygghetsmätning i Eslövs kommun 2022

Polisens trygghetsmätning i samarbete med kommunen 2022 visar ett något sämre resultat än året innan. Totalindex för Eslövs kommun är 2,43 jämfört med 2,24 för 2021.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Årets trygghetsmätning i Eslövs kommun presenterades av kommunpolis Mats Odestål, Veronica Ek, chef för polisområde Eslöv, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, och Martin Broms, trygghetssamordnare.

Polisen genomför varje år trygghetsmätningar i landets alla kommuner. Syftet är att ta reda på vilka problem kommuninvånarna upplever i sitt närområde för att utifrån det arbeta med att öka tryggheten.

845 har svarat på enkäten

1 500 slumpvis utvalda medborgare i Eslövs kommun fick årets trygghetsmätning från polisen i brevlådan. Av dem har 845 personer valt att svara på frågorna om hur de upplever tryggheten där de bor.

Undersökningen visar medborgarnas upplevda trygghet, och bygger alltså på en känsla och inte på konkreta fakta eller statistik på anmälda brott.

I Eslövs kommun har antalet anmälda brott ökat något, medan oron att utsättas för brott har minskat sedan fjolårets mätning. Störst förändring noteras i centrala Eslöv och området Berga, med relativt hög utsatthet för brott.

Avstår från aktiviteter

Resultatet visar en stor ökning vad gäller antalet medborgare som avstår från att delta i aktiviteter på grund av oro för att utsättas för brott.

I tätorten uppger 49 procent av dem som svarat på enkäten att de inte känner sig trygga utomhus på kvällen. 15 procent svarar att de avstår från att gå på restaurang eller barer och 9 procent avstår från att delta i aktiviteter som möten och kurser.

– Naturligtvis är det bekymmersamt och helt oacceptabelt att människor inte vill gå ut och därför avstår från att delta i aktiviteter. Det är viktigt att vi analyserar resultatet av enkäten och tar nya beslut som kan förebygga oro och stärka tryggheten, säger Johan Andersson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Polisens arbete får höga betyg

Eslövs kommun jobbar nära polisen, fastighetsägare, föreningar och andra för att öka människors trygghet.

Polisens arbete får höga betyg i undersökningen. Totalt 53 procent av dem som svarat på enkäten anser att polisen bryr sig om de lokala problemen.

Efter flera incidenter och mycket bråk och stök med ungdomar i Eslövs centrum i somras, satte polisen in extra insatser som också gett resultat. Polisnärvaron i Eslöv har aldrig varit högre än under hösten.

– Den höga polisnärvaron har verkligen varit påtaglig. Man ser ofta poliser i centrum och det bidrar i hög grad till trygghetskänslan, säger Catharina Malmborg (M), kommunstyrelsens första vice ordförande.

Fler områdespoliser

Polisens satsar nu också på att utöka antalet områdespoliser. Tillsammans med en gruppchef ska fem poliser prioritera det lokala arbetet i Eslöv, Höör och Hörby och jobba speciellt aktivt mot ungdomar.

– Det är ett långsiktigt arbete som vi startar nu. Avsikten är att områdespoliserna ska synas mycket ute bland människor och även lära känna ungdomarna som rör sig ute, säger kommunpolis Mats Odestål.

Han riktar ett speciellt tack till alla som tagit sig tid att svara på polisens enkät.

– Det är väldigt värdefullt för oss att få dessa signaler från medborgarna. Resultatet använder vi i planeringen av aktuella och framtida insatser, säger Mats Odestål.

Anmäl alltid alla brott!

Han uppmanar alla att anmäla om de utsätts för eller ser eventuella brott.

Vid pågående brott ska man alltid ringa 112. Vid mindre akuta anmälningar går det bra att ringa 114 14 eller göra en anmälan digitalt via polisen.se.

Läs hela resultatet av polisens trygghetsmätning:
Trygghetsmätning Eslövs kommun 2022

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window