Polisen och Eslövs kommun undertecknar nya medborgarlöften

Polisen och Eslövs kommun har undertecknat nya gemensamma medborgarlöften för 2022. Medborgarlöftena är ett antal konkreta åtgärder som både polisen och kommunen lovar medborgarna att arbeta för.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Medborgarlöftena undertecknas mitt på Stora torg som är en av de platser i kommunen som ska kännas trygg även kvällstid. Från vänster Måns Berger, utvecklingsstrateg, Eva Hallberg, kommundirektör, Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, Tomas Levén, tf. lokalpolisområdeschef, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, och Mats Odestål, kommunpolis.

– Målet är att alla som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska känna sig trygga. Därför utgår löftena från vad våra medborgare själva upplever behöver förbättras eller förändras, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson (S).

De nya löftena utgår från polisens trygghetsmätning, trygghetsvandringar och den lägesbild som Eslövs kommun har tagit fram.

Vi tar löftena på stort allvar

Dokumentet undertecknades mitt i Eslövs centrum på Stora torg – som är en av de platser som alla ska kunna känna sig trygga på, även på kvällen och natten.

Johan Andersson undertecknades tillsammans med tf. lokalpolisområdeschef Thomas Levén. På plats var även kommunstyrelsens första vice ordförande Catharina Malmborg (M), kommundirektör Eva Hallberg, kommunpolis Mats Odestål och utvecklingsstrateg Måns Berger.

Vi tar medborgarlöftena på stort allvar. Det är inget dokument för syns skull, utan alla poliser i Mittskåne känner till vad de innebär och jobbar för att uppfylla löftena, säger Tomas Levén,

Alla ska känna sig trygga

Även samverkansgruppen Örat mot marken har varit med och tagit fram medborgarlöftena. I Örat mot marken ingår bland annat polisen, räddningstjänsten och representanter från kommunens olika förvaltningar och fastighetsägare. Gruppen träffas regelbundet för att få en gemensam bild av läget i Eslövs kommun.

Årets medborgarlöften har som huvudsakliga mål att alla som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska känna sig trygga ute på kvällen och att ungdomsvåldet i kommunen ska minska.

Polisen och Eslövs kommun lovar medborgarna att:

  • Tillsammans med bostadsbolagen Eslövs Bostads AB, HSB och Brinova arbeta för en lokal grannsamverkan i kommunens bostadsområden i syfte att uppnå en ökad trygghet
  • Genomföra riktade insatser mot trafikrelaterade problem enligt den lägesbild som tagits fram, samt även i den löpande verksamheten med ett antal av minst 40 insatser per år.
  • Arrangera och bjuda in till trygghetsvandringar på prioriterade orter/platser utifrån bland annat resultatet av polisens trygghetsmätning 2021. Minst två trygghetsvandring ska genomföras under året.
  • Arbeta uppsökande, kontaktskapande och bygga relationer med barn och ungdomar genom bland annat riskzonssamtal och samverkan med Gasverket.
  • Utveckla samverkansformerna mellan polis och kommun för att stärka det drogförebyggande arbetet med ett särskilt fokus på nya brukare av narkotika under 18 år.
  • Fortsätta att arbeta med och utveckla den gemensamma lokala lägesbilden genom Örat mot marken.
  • Synlig uniformerad polis finns inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande.
  • Skicka in en ansökan om permanent kameraövervakning i centrala Eslöv.

Läs mer om samverkansöverenskommelsen här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window