Polisen: Hoten mot skolorna inte seriösa

Polisen bedömer att de hot som via sociala medier riktats mot två skolor i Eslöv inte är seriösa.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Det är polisens professionella bedömning att det inte finns anledning till oro eller att hålla skolorna i Eslöv stängda.

Hoten mot Ekenässkolan och Källebergsskolan upptäcktes i sociala medier natten till fredagen, och togs på största allvar. Polisen kontaktades omedelbart och har arbetat med ärendet under natten och förmiddagen.

Polisen betonar under fredagen att det inte föreligger några allvarliga hot mot skolorna.

Höjd säkerhet på skolorna

Personal och vårdnadshavare informerades på fredagsmorgonen om läget, bland annat via skolornas informationskanaler. Många som har barn på Ekenässkolan och Källebergsskolan fick även information via telefon.

För att ytterligare höja säkerheten har under fredagen entrédörrarna till de aktuella skolorna hållits låsta och bara behöriga personer har släppts in.

Många vårdnadshavare valde under fredagen att hämta sina barn tidigare, men all personal och en del elever var kvar i skolan hela dagen.

Så här skriver polisen på sin webbplats polisen.se

Hot mot skolorna bedöms som oseriösa

Under natten inkom hot mot två skolor i Eslövs kommun. Efter en samlad, och noga övervägd bedömning, har polisen dragit slutsatsen att hoten inte bedöms vara seriösa. I samråd med skolan håller skolorna öppet som vanligt eftersom det inte bedöms vara någon fara för elever och personal. Polisen har ökat närvaron i området i trygghetsskapande syfte, där allmänheten får möjlighet till att ställa frågor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window