Personuppgiftsincident på skola

Torsdagen den 6 september hade Ekenässkolan en personuppgiftsincident som bryter mot dataskyddsförordningen, GDPR.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Betygskatalogen med namn, personnummer och betyg till skolans högstadielever publicerades felaktigt på Ekenässkolans lagringsplats för dokument – Google Drive. Publiceringen skedde kl. 10.34, upptäcktes kl. 11.25 och åtgärdades kl. 12.01.

Borttagen betygskatalog

Betygskatalogen, som nu är permanent borttagen från Google Drive, ska enbart vara tillgänglig för personalen på Ekenässkolan. Google Drive ska endast innehålla dokument utan personuppgifter för skolarbetet.

Offentliga uppgifter

Uppgifterna som fanns tillgängliga har inte varit sekretessbelagda. Namn, personnummer och betyg är så kallade offentliga handlingar som kan begäras ut av vem som helst.

Anmälan gjord

Rektorn beklagar djupt incidenten och utreder nu händelsen. Samtidigt vidtas åtgärder så att inget liknande ska kunna ske. Redan nu görs bedömningen att den mänskliga faktorn är orsaken.

Berörda elever och föräldrar har informerats.

Personuppgiftsincidenten har anmälts till Datainspektionen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window