Pandemin är inte över

Region Skåne meddelar att antalet covid-19-fall nu åter ökar. Det är fortfarande viktigt att ta eget ansvar och hålla avstånd.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Länsstyrelsens covidenhet följer nu upp det som kan påverka smittspridningen i höst – till exempel efterlevnad, deltavirusets spridning och ungdomars vaccinationsvilja. Det kommer signaler om att brist på efterlevnad märks på de olika evenemangen som anordnas nu.

Enligt Länsstyrelsen finns det tecken på att många människor tror att alla restriktioner släpptes den 15 juli, vilket alltså inte stämmer.

Tänk på det egna ansvaret och vikten av att hålla avstånd – än är pandemin inte över och alla restriktioner är inte borta.

Fler yngre smittas

Enligt Region Skåne ökar antal fall av covid-19, framförallt i de yngre åldersgrupperna. Ökningen ses för andra veckan i rad, från knappt 200 till drygt 350 under vecka 29. Ökningen sker i hela Skåne.

Oroad över utvecklingen

– Även om det är en ökning från låga nivåer och relativt få fall totalt, är det en oroväckande utveckling. Den visar att vi behöver fortsätta att jobba för att minska smittspridningen. Det är också väldigt viktigt att alla, som inte redan har gjort det, nu tar chansen att vaccinera sig, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Flest fall bland de yngre

Två tredjedelar av de nya fallen är i åldrarna 10–39 år. Det är också i dessa åldersgrupper vaccinationstäckningen ännu är som lägst.

Positiva provsvar ökar

Ökningen märks även på att fler provtar sig och att en större andel av dessa visar sig vara positiva.

Andelen positiva i egenprovtagningen har ökat för tredje veckan i rad, från drygt två procent till nästan sju procent under vecka 29.

Det går också framåt

I gruppen över 60 år finns endast enstaka fall. På Skånes äldreboenden finns inga nya fall. Det är också fortsatt få personer som läggs in på sjukhus för covid-19.

Hur blir det framöver?

Det är alltid en samlad bedömning av det aktuella läget, och det troliga framtida läget, som avgör vad som gäller för Sverige och när restriktioner upphävs eller införs.

De faktorer som vägs in i den samlade bedömningen är smittspridning, belastning på vården på grund av covid-19, vaccinationstäckning samt hur stabil utvecklingen är.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window