Senaste nyheter

 • Vi förbereder oss på att ta emot flyktingar från Ukraina

  I Eslövs kommun förbereder vi oss för att ta emot människor som flyr från kriget i Ukraina.

 • Vi söker ukrainska och ryska tolkar

  Eslövs kommun söker ukrainska tolkar för omedelbar rekrytering. Vi utgår från lämplighet och du behöver inte ha tidigare erfarenhet av tolkuppdrag.

 • 1 000 medborgare får tycka till om kommunens tekniska service

  1 000 slumpvis utvalda kommuninvånare erbjuds att sätta betyg på hur servicen kring gator, trafik och parker fungerar i Eslövs kommun. Du som fått enkäten har fram till den 30 april på dig att svara, antingen digitalt eller genom att fylla i enkäten du fått i brevlådan.

 • Jörgen Larsson ny förvaltningschef för Barn och Utbildning

  Jörgen Larsson blir ny förvaltningschef för Barn och Utbildning. Han efterträder Kerstin Melén-Gyllensten när hon går i pension den 29 april.

 • Årets kock lagar mat med Carl Engström-eleverna

  Fredagen den 11 mars firar eleverna och köket på Carl Engström-skolan sin vinst i tävlingen Arla Guldko 2021. Då kommer Årets kock 2020 Ludwig Tjörnemo att tillsammans med restaurang- och livsmedelseleverna laga en specialkomponerad meny som serveras i skolans restaurang Calles bistro.

 • Förlängning för projektet som tar tillvara ungas kompetens

  Ung kompetens som vänder sig till unga som står långt från både utbildning och jobb har blivit en succé. Projektet har arbetat aktivt med runt 80 ungdomar för att hjälpa dem hitta en sysselsättning. Nu förlängs projektet.

 • Hesa Fredrik testas 7 mars kl. 15

  Måndagen den 7 mars kl. 15 kontrollerar MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,  att Viktigt Meddelande till Allmänheten, VMA, fungerar. Denna kontroll sker alltid första måndagen var tredje månad. Den tuta som då ljuder kallas även Hesa Fredrik.

 • I dagsläget finns inte behov av mat, kläder och husrum

  Många i vår kommun vill hjälpa personer som är på flykt från kriget i Ukraina. Eslövs kommuns verksamheter har i dagsläget inte behov av mat och kläder, mediciner och liknande. Inte heller finns i nuläget behov av privatbostäder för inkvartering eller uthyrning. Detta kan dock förändras med tiden.

 • Eslövs kommun följer händelseutvecklingen i Ukraina

  Genom den information som kommer från nationella myndigheter följer Eslövs kommun utvecklingen i Ukraina. Här har vi samlat viktig information om hur kriget i Ukraina kan påverka Sverige och i ett vidare skede landets kommuner. Du kan också läsa om hur du själv kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window