Senaste nyheter

 • Sjukt träd borttaget

  Boken i stadsparken utgjorde en säkerhetsrisk.

 • Fokus på brukares hälsotillstånd i värmen

  Med anledning av den höga värmen och klass 2-varningen fokuserar vi i hemtjänsten inom Eslövs kommun på våra brukares hälsotillstånd och anpassar våra insatser.

 • Början till algblomning vid Sjöholmens badplats

  Boende vid Ringsjön har rapporterat om algblomning. Vid kommunens extra inspektion idag den 26/7 (senaste provtagningen skedde den 19/7) visade det sig att det finns början till algblomning.

 • Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne – även på egen tomt

  Sedan den 25 juli klockan 16.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar all form av eldning och grillning, även trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

 • Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud

  Eslövs kommun bistår Länsstyrelsen med att snabbt få ut information om eldningsförbudet.

 • Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med den 23 juli

  Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

 • Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

  MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt råd inför skördearbete i den rådande torkan med stor brandrisk som följd.

 • Samarbete för en inkluderande fritid

  Länsstyrelsen har beviljat 725 000 kronor till projektet Min väg till engagemang i Eslöv. Projektet kommer att drivas tillsammans med Rädda Barnen och Skåneidrotten. Tanken med projektet är att det ska bli lättare för underrepresenterade grupper i föreningslivet att hitta vägar för att engagera sig, och de föreningar som vill arbeta inkluderande ska få stöd...

 • Räddningstjänsten Syd skickar personal till skogsbränderna i Gävleborgs län

  Klockan 8.30 idag torsdag åkte personal från Räddningstjänsten Syd norrut tillsammans med personal från Räddningstjänsten i Trelleborg, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Skåne Nordväst och Räddningstjänsten i Kristianstad.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window