Senaste nyheter

 • Två medarbetare på skolor har testats positivt för covid-19

  Två medarbetare på skolor i Eslöv har testats positivt för covid-19. Testresultat för ytterligare en medarbetare med symtom väntas inom kort.

 • Bevattningsförbudet i Hurva är hävt

  Nu är grundvattennivån åter stabil och Hurvaborna kan använda sitt vatten som vanligt.

 • Alla patienter har kunnat lämna kohortavdelningen

  Samtliga personer som vårdats på den särskilda kohortavdelningen för patienter med covid-19, är nu förklarade smittfria av läkare och har flyttat tillbaka till sina hem.

 • Alla som vill bjuds in att tycka till om utvecklingen av östra Eslöv

  Nu finns ett förslag till fördjupad översiktsplan över hur Eslöv öster om järnvägen ska utvecklas. En stadsdel där varje område har sin egen karaktär, där bostäder och verksamheter samsas och där grönska får stor betydelse.

 • Seniorkortet börjar gälla 1 september

  Från den 1 september kan du som fyllt 70 år och är folkbokförd i Eslövs kommun resa fritt med kollektivtrafiken inom kommunen. Seniorkortet skickas automatiskt hem till dig som är berättigad till kortet utan att du behöver göra någonting.

 • Stopp i tågtrafiken mellan Eslöv och Helsingborg 31 aug–1 nov

  Mellan 31 augusti och 1 november ersätts tågen mellan Eslöv och Helsingborg av bussar. Trafikverket byter ut spår och växlar under perioden för att minska störningar och öka tågens punktlighet.

 • Nytt förslag för cykelväg Stabbarp-Bosarp-Öslöv

  Den efterlängtade cykelvägen Stabbarp-Bosarp-Öslöv har återigen diskuterats i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Nu finns ett alternativ som passerar Bosarps jär utan intrång i naturreservatet.

 • Vi har inte längre någon smitta på våra vård- och omsorgsboenden

  Glädjande nog kan vi nu häva isoleringen även för vård- och omsorgsboendet Gjutaregården. Därmed avslutar vi i samråd med Region Skånes smittskydd hela utbrottshanteringen inom vård och omsorg i Eslövs kommun.

 • Årets bemötare hjälper frånvarande elever att komma tillbaka till skolan

  Robin Lagstrand på Ölyckeskolan i Löberöd får det nyinstiftade priset Årets bemötare i Eslövs kommun.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window