Senaste nyheter

 • Ja till nybyggt LSS-boende

  Vård- och omsorgsnämnden föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte ett undertecknande av hyreskontrakt för ett nytt boende för vuxna med särskilt stöd och service enligt LSS, med inflyttning hösten 2019.

 • Positiv prisutveckling på bostäder i Eslöv

  De närmaste fyra åren planeras det byggas närmare tusen nya bostäder i Eslöv.

 • Eslöv klättrar i Lärarförbundets ranking

  I årets mätning av Lärarförbundets ranking klättrar Eslöv från plats 109 till 99. Kriterierna friska lärare och hög andel godkända elever tillhör Eslövs kommuns styrkor.

 • Om oro i Eslöv

  Den senaste tiden har det förekommit såväl spridning av sanna händelser som rykten vilka rör ungas och unga vuxnas agerande i Eslövs tätort på kvällar och helger. Eslövs kommun vill härmed berätta om hur vi arbetar förebyggande inom de områden där vi som kommun kan agera. När det handlar om brottslig verksamhet är det Polisens...

 • Syns du inte finns du inte!

  Under höstlovet och två veckor efter det pågår Synbarhetskampanjen i Skåne. Det är Skånetrafiken som i samarbete med Polisen, Räddningstjänsten Syd och några skånska kommuner, däribland Eslöv, pushar för att vi ska bära reflexer. Vi bjuder dig på en reflex!

 • Sista chansen att tycka till om Eslöv i SCB:s medborgarenkät

  Hur ser du på din kommun som en plats att bo och leva på? Statistiska Centralbyråns, SCB:s, medborgarundersökning är ett sätt att ta reda på hur du som medborgare ser på din kommun. Nu stängs snart enkäten. Missa inte att svara om du är en av de statiskt utvalda som fått den!

 • Flera nya lekplatser i kommunen

  Grattis, alla barn! Nu blir det snart ännu roligare för er – Eslövs kommun rustar upp flera lekplatser.

 • Nämnden för arbete och försörjning upphör

  Den styrande majoriteten i Eslövs kommun föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte att nämnden för arbete och försörjning upphör från och med 1 januari 2019.

 • De valdes till ordförandeposter i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen

  Under måndagskvällens fullmäktigemöte valdes ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window