Senaste nyheter

 • Fortsatt bevattningsförbud i Billinge och Stockamöllan – nu finns mobil reservoar även i Stockamöllan

  Den mobila reservoaren kommer att behöva fyllas på ofta för att räcka till den dagliga vattenförbrukningen. Det är viktigt att bevattningsförbudet följs och att alla fortsätter att använda vattnet klokt. 

 • Föreningar erbjuds träningstider på Berga idrottsplats

  Med den ihållande torkan och förbud att ta ytvatten till bevattning, har många fotbollsföreningar i Skåne och i Eslövs kommun svårt att hålla sina planer igång. Nu erbjuds föreningar i Eslövs kommun som inte kan använda sina planer till spel och träning att boka in sig på Berga idrottsplats.

 • Sjukt träd borttaget

  Boken i stadsparken utgjorde en säkerhetsrisk.

 • Fokus på brukares hälsotillstånd i värmen

  Med anledning av den höga värmen och klass 2-varningen fokuserar vi i hemtjänsten inom Eslövs kommun på våra brukares hälsotillstånd och anpassar våra insatser.

 • Början till algblomning vid Sjöholmens badplats

  Boende vid Ringsjön har rapporterat om algblomning. Vid kommunens extra inspektion idag den 26/7 (senaste provtagningen skedde den 19/7) visade det sig att det finns början till algblomning.

 • Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne – även på egen tomt

  Sedan den 25 juli klockan 16.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar all form av eldning och grillning, även trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

 • Hjälp oss att sprida information om att det är grillnings- och eldningsförbud

  Eslövs kommun bistår Länsstyrelsen med att snabbt få ut information om eldningsförbudet.

 • Totalt grill- och eldningsförbud i Skåne från och med den 23 juli

  Sedan den 23 juli klockan 15.00 råder ett totalförbud mot att elda och grilla i hela Skåne. Förbudet omfattar såväl engångsgrillar som elgrillar och stormkök. Det är numera och tillsvidare ENDAST tillåtet att elda i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

 • Brandskydd vid skördearbete i jordbruket

  MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, har sammanställt råd inför skördearbete i den rådande torkan med stor brandrisk som följd.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window