Senaste nyheter

 • Skånetrafiken inför ny tidtabell 9 december

  Från och med den 9 december kan det vara din buss eller ditt tåg som påverkats av Skånetrafikens nya tidtabell.

 • Sveriges första rättighetsbaserade förskola finns i Eslöv

  Kunskapshusets förskola, som ligger mitt i centrala Eslöv, är sedan fem år en så kallad rättighetsbaserad förskola och därmed först i landet att få kallas för just detta. Det betyder att barnkonventionen ska synas i allt, i såväl aktiviteter som bemötande.

 • Brukare läser för varandra – unik utveckling av läsarombud i Eslöv

  I Eslöv har arbetet med läsombud inom daglig verksamhet utvecklats och konceptet som är Myndigheten för tillgängliga mediers, MTM, har tagits till en ny nivå där man initierat brukarläsombud.

 • Majoritetens förslag till budget 2019

  Den styrande majoriteten 2019–2022 bestående av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har lagt fram sitt förslag till budget 2019 med flerårsplan 2020 till 2022.

 • Eslövs kommun har den tredje bästa tillväxten i Skåne län

  Priset Bästa Tillväxt tilldelas de kommuner i varje län som har störst andel företag som nyanställer, ökar sin omsättning och går med vinst.

 • Ja till nybyggt LSS-boende

  Vård- och omsorgsnämnden föreslår inför nästa kommunstyrelsemöte ett undertecknande av hyreskontrakt för ett nytt boende för vuxna med särskilt stöd och service enligt LSS, med inflyttning hösten 2019.

 • Positiv prisutveckling på bostäder i Eslöv

  De närmaste fyra åren planeras det byggas närmare tusen nya bostäder i Eslöv.

 • Eslöv klättrar i Lärarförbundets ranking

  I årets mätning av Lärarförbundets ranking klättrar Eslöv från plats 109 till 99. Kriterierna friska lärare och hög andel godkända elever tillhör Eslövs kommuns styrkor.

 • Om oro i Eslöv

  Den senaste tiden har det förekommit såväl spridning av sanna händelser som rykten vilka rör ungas och unga vuxnas agerande i Eslövs tätort på kvällar och helger. Eslövs kommun vill härmed berätta om hur vi arbetar förebyggande inom de områden där vi som kommun kan agera. När det handlar om brottslig verksamhet är det Polisens...

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window