Senaste nyheter

 • Arbetsförmedlingen i Eslöv ett av sex kontor som får vara kvar i Skåne

  Arbetsförmedlingen i Eslöv är ett av bara sex kontor som får vara kvar i Skåne. På 15 orter försvinner Arbetsförmedlingen.

 • Omval i Falun

  Eslövs kommun erbjuder förtidsröstning under perioden 28 mars–5 april i Stadshuset, Gröna torg 2, vardagar kl. 14.00–16.00. 

 • Positivt resultat för Eslöv över 20 år i rad

  Eslövs kommun har god ekonomi och går 2018 plus 30,7 miljoner.

 • Stort intresse för att bygga på Föreningstorget

  I juni 2017 vann den nya detaljplanen för Föreningstorget laga kraft och i mitten av januari 2019 bjöd Eslövs kommun in byggföretag och exploatörer till en markanvisningstävling för cirka 100 bostäder på Föreningstorget.

 • Fyra alternativ för att garantera en vård- och omsorgsbudget i balans

  För att garantera en budget i balans 2019 pågår en diskussion med fyra olika inriktningar för vård- och omsorgsnämnden.

 • Läsklar – ny metod för att lära barn att läsa

  Att kunna läsa är grunden till all inlärning i skolan. Därför är det viktigt att tidigt fånga upp barn som har problem att knäcka läskoden. I Eslöv görs det med hjälp av inlärningstekniken ”Läsklar”.

 • Ingen släckning i Trollsjöområdet under Earth Hour

  På grund av det kan finnas personer i området under kvällen som inte känner till att kommunen planerade att släcka ner området under Earth Hour, har vi tagit beslutet att inte släcka i Trollsjöområdet.

 • Konferens om musik som verktyg i arbetet med människor med intellektuella funktionsvariationer

  Musik funkar i Medborgarhuset i Eslöv måndagen den 13 maj är en inspirationsdag för den som arbetar eller vill arbeta med musiken som verktyg tillsammans med människor med intellektuella funktionsvariationer. En dag full av tips och tankar kring metoder och förhållningssätt, och samtidigt en mötesplats för utbyte av erfarenheter och nätverkande.

 • Nordic Sugar flyttar all sin verksamhet till Örtofta

  Det tyskbaserade Nordzucker har nu fattat formellt beslut om att samla den svenska sockerproduktionen till fabriken i Örtofta och därmed stänga raffinaderiet i Arlöv. Runt en miljard kronor satsas totalt i det strategiska projektet, som beräknas vara genomfört hösten 2021.

 • Translate

  You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

  Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

  Close popup window