Övervakningskameror kan öka tryggheten på Carl Engström-skolan

För att öka tryggheten kan övervakningskameror sättas upp på Carl Engström-skolan. Detta sedan föremål kastats ner från de övre våningarna i entrén. Kamerorna ska dock inte användas för att övervaka skolan och eleverna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Skolan kommer bara att titta på materialet om det av någon anledning behövs och det är bara enhetschefen och ett utsett vittne som får titta. Förhoppningsvis behöver vi aldrig göra det, säger Edward Jensinger, avdelningschef för gymnasiet och vuxenutbildningen.

Bättre för varje år

Årets enkätundersökning kring trygghet och studiero bland gymnasieeleverna visar ett gott resultat.

– Resultatet förbättras varje år, speciellt när vi jämför med tiden innan vi fick vår nya gymnasieskola, säger Claus-Göran Wodlin som är ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Det finns dock elever som upplever en försämring av tryggheten och studieron i B-huset, där de flesta gymnasieelever studerar. Det har bland annat att göra med olika händelser på skolan på senare tid. Bland annat har föremål kastats ner från de övre våningarna.

Ingen elev har kommit till skada.

Övervakningskameror på gång

En insats för att ytterligare öka tryggheten och studieron på skolan är att skolan nu kan få ett 20-tal bevakningskameror.

Några kan sättas upp i B-huset, några i A-huset, där främst vuxenutbildningen håller till, och några i C-huset som just nu håller på att renoveras.

– Det är bland annat eleverna själva som har efterlyst kameror som en del i trygghetsskapandet. Det är både en bra säkerhetsåtgärd för att stävja den här typen av situationer och ett bra verktyg om det någon gång skulle bli ett polisärende, säger Edward Jensinger.

Kamerorna är nu beställda och förhoppningen är att de är på plats redan innan årsskiftet efter samverkan med de berörda fackliga organisationerna.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window