Överenskommelse om samverkan för ökad trygghet i Eslöv 2021–2022

Under fredagen undertecknade Eslövs kommun och lokalpolisområde Eslöv en ny samverkansöverenskommelse och ett gemensamt medborgarlöfte.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun arbetar för att förebygga brott och skapa trygghet. Tillsammans med andra aktörer vill vi stärka samhällets krafter för att skapa ett tryggare och säkrare Eslöv. Arbetet med att minska brottsligheten och öka Eslövsbornas trygghet sker i samverkan med polisen, men även med fastighetsägare, näringsliv, föreningsliv och civilsamhället.

Kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, Johan Andersson, och lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije undertecknar en gemensam samverkanöverenskommelse och ett förnyat medborgarlöfte.
Kommunstyrelsens ordförande i Eslöv, Johan Andersson, och lokalpolisområdeschef Anna-Karin Boije undertecknar en gemensam samverkansöverenskommelse och ett förnyat medborgarlöfte.

Samverkansöverenskommelse för minskad brottslighet och ökad trygghet

För att nå framgång i att minska brottsligheten och öka tryggheten krävs ett långsiktigt och systematiskt samarbete. Den här överenskommelsen är Eslövs kommuns och lokalpolisområde Eslövs gemensamma överenskommelse för ökad säkerhet och trygghet i Eslövs kommun under 2021–2022.

Anna-Karin Boije, lokalpolisområdeschef i Eslöv, berättar att samverkan mellan kommunen och polisen i Eslöv redan är väldigt god. Kommunen och polisen har samarbetat kring det brottsförebyggande arbetet sedan 20o1 och det senaste medborgarlöftet skrevs 2017. Den nya överenskommelsen gäller från maj 2021 till och med december 2022 med årliga uppföljningar och möjlighet till revidering.

I och med att vi tydliggör våra roller ger överenskommelsen förutsättningar för att ytterligare stärka arbetet kring att öka tryggheten och minska brottligheten i kommunen, berättar Anna-Karin Boije.

Syftet med överenskommelsen är att främja, utveckla och fördjupa samarbetet mellan kommun och polis. Detta görs genom att tydliggöra i vilka forum samverkan sker och när respektive organisation kan förvänta sig representation från båda organisationerna.

Medborgarlöfte

Medborgarlöften är en utveckling och en förstärkning av samverkansöverenskommelsen mellan kommun och polis och syftar till att tydliggöra vad polis och kommun ska samverka kring. Målet är att alla människor som bor, verkar och vistas i Eslövs kommun ska uppleva ökad trygghet.

Det är viktigt att våra medborgare känner delaktighet i det brottsförebyggande och trygghets­skapande arbetet, berättar Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, och nämner Örat mot marken, trygghetsvandringar och förebyggande arbete mellan skola, socialtjänst, polis och fastighetsbolag som några exempel på medborgarlöften.

Anna-Karin Boije och Mats Odestål, kommunpolis i Eslöv, berättar att riktade insatser mot trafikrelaterade problem kommer att öka, att arbetet mot öppen droghandel prioriteras och att synlig uniformerad polis ska finnas inom stadskärnan i syfte att arbeta kontaktskapande.

Polisen och Eslövs kommuns medborgarlöften gäller under 2021 och ska förnyas och revideras årligen.

Mats Odestål, kommunpolis, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anna-Karin Boije, lokalpolisområdeschef och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande efter undertecknande av samverkansavtal och medborgarlöften.
Mats Odestål, kommunpolis, Catharina Malmborg, kommunstyrelsens första vice ordförande, Anna-Karin Boije, lokalpolisområdeschef, och Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande, efter undertecknande av samverkansavtal och medborgarlöften.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window