Onsdag 20 januari börjar vaccineringen mot covid-19 i Eslövs kommun

Onsdag den 20 januari börjar vaccineringen mot covid-19 i Eslövs kommun. Först ut är boende och personal på våra vård- och omsorgsboenden för äldre.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Eslövs kommun har fått allt vaccin som begärts. Inom två veckor beräknas första omgången vaccinering vara klart på samtliga vård- och omsorgsboenden, inklusive korttidsverksamheten. Totalt handlar det om 265 boende och 220 anställd vårdpersonal.

All information kommer

När första omgången vaccinationer på vård- och omsorgsboenden är klara startar omgående vaccinationerna inom hemtjänst och för dem som är 70 år och äldre inom funktionsnedsättning.

I första hand ska brukarna komma till vårdcentralen för vaccination, men de som inte har möjligt till det vaccineras i sina hem.

Alla som väljer att vaccinera sig får en kallelse och all information som behövs. Ingen ska kontakta vårdcentralen på egen hand.

Vaccineras på arbetstid

All personal som arbetar inom hemvård och LSS, det vill säga alla som har patientnära arbete men inte omfattas av vaccinationerna på vård- och omsorgsboenden, kommer att få information om var och när de ska vaccineras.

Den som jobbar inom vård och omsorg får vaccinera sig på arbetstid. Den som behöver åka in på ledig tid för vaccination blir ersatt med motsvarande tid i ledighet.

Även vikarier inom vård och omsorg erbjuds vaccination.

Vaccination i fyra faser

Det är Folkhälsomyndigheten som bestämmer i vilken ordning vaccin ska erbjudas till olika grupper. Vaccinationen är indelad i fyra olika faser. Via länken nedan kan du läsa om vilken grupp som kommer att erbjudas vaccin när.

Utgångspunkten är att den som har störst behov av skydd mot covid-19 ska erbjudas vaccinet före den som löper lägre risk för allvarlig sjukdom och död. Den tydligaste riskfaktorn är hög ålder.

Information om vaccination på Folkhälsomyndighetens webbplats

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window