Ökad smitta i samhället ställer krav på oss alla

Läget är allvarligt. I takt med att smittspridningen av covid-19 ökar, ökar också risken för Eslövs kommuns medarbetare att smittas. Många medarbetare har samhällsviktiga uppgifter och träffar flera människor varje dag i sitt arbete. Vi behöver alla hjälpas åt för att hejda smittspridningen.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Vi arbetar aktivt inom organisationen med förebyggande arbeten och i nära samarbete med Smittskydd inom Region Skåne. De som kan arbetar hemifrån. Så långt det är möjligt försöker vi ge bästa möjliga service till våra medborgare utan att utsätta någon för smitta.

Riktlinjer och rutiner

Personal inom områden där man inte kan jobba hemifrån – såsom förskola, skola, hemvård och äldreomsorg – har riktlinjer och rutiner att hålla sig till:

  • att noggrant följa hygienrutiner,
  • att stanna hemma vid minsta symptom,
  • att ta prov vid misstänkt smitta,
  • att omedelbart meddela sin chef vid smitta och
  • att inte komma tillbaka till arbetsplatsen förrän minst sju dagar från test och ha 48 timmars symtomfrihet.

Den som konstaterats smittad kan alltså behöva vara hemma längre än sju dagar, men alltid minst sju dagar. Efter denna tid smittar du inte längre enligt Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Skåne.

Om kommunen får vetskap om att någon är smittad med covid-19 finns rutiner för att säkerställa att rätt personer ska få rätt information. Det kan handla om vårdnadshavare, anhöriga eller kollegor, berättar Eva Hallberg, kommundirektör.

Alla måste bidra

När nu smittan ökar i hela samhället måste vi alla hjälpas åt och göra allt vi kan för att hejda spridningen.

Vi måste skydda oss själva och varandra från smitta: våra nära och kära, kolleger, barn och äldre i våra verksamheter, människor i kollektivtrafik, affärer och andra lokaler där många rör sig. Sist, men inte minst, måste vi underlätta för den fantastiska vårdpersonalen. De har slitit hårt sedan i våras och har nu åter hamnat i ett svårt läge som förvärrats den senaste tiden.

De strängare restriktionerna i Skåne för att bromsa smittspridningen gäller i första hand till och med den 17 november, men kan komma att förlängas.

Begränsa ditt umgänge

Folkhälsomyndigheten uppmanar alla att undvika trängsel i butiker och kollektivtrafik och enbart umgås med personer som du normalt träffar i vardagen.

Jag förstår att många är trötta på restriktionerna och längtar efter att träffa vänner och familj under mer normala omständigheter. Men det är verkligen inte läge för det nu. Risken är stor att i så fall öka den lokala smittspridningen och sätta människors hälsa, och i värsta fall liv, på spel, säger Pia Arndorff, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Eslövs kommun.

Måste du?

Ta hand om dig, och tänk efter: Måste du?

Skriv gärna ut affischerna från Region Skåne och sätt upp dem på din arbetsplats och/eller sprid budskapen på sociala medier eller andra sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window